Bewoners van Tienhuizen zijn het allang eens met elkaar. De RijnLandRoute moet er helemaal niet komen. (Foto: Jiri Gijsman)

GroenLinks Statenlid Alfred Blokhuizen: 'Stel de RijnLandRoute tien jaar uit'

Op 26 juni neemt het Provinciebestuur een besluit over de RijnLandRoute. Dit is inmiddels een zeer omstreden besluit omdat de verkeersprognose, die deze weg noodzakelijk zouden maken, niet kloppen. De prognoses gaan uit van een explosieve groei van het autoverkeer. Een groei die ervan uitgaat dat het verkeer in 2030 gaat vastlopen. Maar vanaf 2005 neemt het verkeer juist af. Als de groei in 2015 weer zal toenemen, wat door deskundigen expliciet wordt tegengesproken, dan zouden de verkeersproblemen zich pas gaan voordoen in 2040. Dit is tien jaar later dan de voorspellingen. Ondanks deze cijfers en informatie blijft een meerderheid van de partijen voor de aanleg van de RijnLandRoute. GroenLinks komt daarom met een tussenoplossing. Een oplossing die de provincie en de burgers veel geld bespaart. Een oplossing die het mogelijk maakt om een juiste beslissing te nemen over de aanleg van de nieuwe weg.

De statenfractie van GroenLinks roept het provinciebestuur op om de beslissing over de aanleg van de RijnLandRoute tien jaar uit te stellen. Dit bespaart vele honderden miljoenen euro’s aan belastinggeld. Statenlid Alfred Blokhuizen in een toelichting: ‘we besparen alleen al € 1,2 miljard door deze weg niet aan te leggen. Naast deze € 1,2 miljard komen er 3% extra kosten bij voor de afschrijving van de weg en een bedrag van 2% per jaar voor zaken als onderhoud en reparatie. Dat is gezamenlijk nog eens  € 60 miljoen per jaar. Over tien jaar besparen we maar liefst  € 600 miljoen. Dat komt neer op ongeveer € 1200 per Rijnlandse automobilist. Dat is een toch een heel bedrag in deze barre financiële tijden. Daarom zeggen wij, stel deze weg in ieder geval tien jaar uit. Tegen die tijd is duidelijk of de deskundigen, die daling van het autoverkeer voorspellen, gelijk hebben. En mocht dat niet zo zijn, dan kun je altijd alsnog beslissen om deze weg aan te leggen. Maar veel waarschijnlijker is dat dit niet meer nodig is en wat hebben wij dan een geld bespaard. Geld dat je kunt besteden zaken als  openbaar vervoer, natuur, cultuur en zelfs lastenverlichting.’

Wel is Groenlinks van mening dat er maatregelen moeten worden genomen aan de Tjalmaweg en Europaweg/Lammenschansplein. Leiden wordt op deze manier verlost van de vertraging die het autoverkeer ondervindt aan de randen van Leiden.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×