Twee ton extra voor Stadspodia nog onzeker

Het duurt nog tot na het zomerreces voordat Stadspodia BV weet of ze de komende twee jaar een ton extra krijgen van de gemeente. Volgens Cultuurwethouder De Haan is dat geld nodig om de vermogenspositie van Stadspodia te versterken. Die is nu negatief en dat heeft weer gevolgen voor het aantrekken van andere geldstromen, zo vreest de wethouder. De raad is nog niet overtuigd en wil meer informatie. die komt in september, zo beloofde de wethouder die het volstrekt normaal vindt om het extra geld beschikbaar te stellen: “Stadspodia is verzelfstandigd, maar niet geprivatiseerd. Wij zijn de aandeelhouder”.

Audiofragment: Wethouder de Haan over de noodzaak van extra tonnen voor Stadspodia.

Stadspodia zelf heeft het afgelopen jaar ook hard gewerkt om orde op zaken te stellen. Er wordt flinkt bezuinigd en bespaard en dat levert drie ton per jaar op. Binnen de directie zijn Bart van Mossel en Frans Funnekotter van functie gewisseld. De eerste is nu artistiek directeur, de tweede algemeen directeur.

Audiofragment: Chris de Waard in gesprek met algemeen directeur Funnekotter van Stadspodia.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×