Leidse Reddingsbrigade jarig

Vandaag is het 95 jaar geleden dat de Leidse Reddingsbrigade (LRB) werd opgericht. Al 95 jaar zorgen de vrijwilligers voor zwemopleidingen voor kinderen en volwassenen. Daarnaast worden leden opgeleid om reddingswerkzaamheden op en om het water uit te kunnen voeren. In de winter van 1917 zakte een Leidenaar door het ijs. Een voorbijganger zag alles gebeuren en probeerde hem te redden. Bij deze reddingsactie zakte deze redder zelf door het ijs en kwam om. Dit werd door de heer F.C. Verhoef gezien. Hij vond dat een ongeval als dit niet meer mocht gebeuren en nam contact op met de Haarlemse Reddingsbrigade en de gemeente.

Op 5 juli 1918 werd de vereniging, toen als onderdeel van Leidsche Zwemclub 1886 een feit. De doelstelling van de LRB werd het verlenen van praktische hulp bij verdrinkings- verstikkings- en elektriciteitsongevallen. In 1920 zorgde de LRB voor alle reddingsmiddelen op de bruggen rond alle singels en grachten in Leiden. Niet alleen werd er voor voldoende reddingsmiddelen gezorgd, maar ook voor al het onderhoud. Deze taak heeft de LRB ruim 45 jaar lang uitgevoerd. Daarnaast sloot de LRB zich aan bij Reddingsbrigade Nederland, toentertijd genaamd de Nederlandse Bond tot het redden van Drenkelingen. In 1923 startte de LRB met het geven van lessen in het zwemmend redden. Ook was de vereniging actief in het opleiden en verzorgen van EHBO. Dit zorgde ervoor dat in het najaar van 1932 de EHBO-activiteiten werden afgesplitst tot een zelfstandige vereniging namelijk de Eerste Leidsche EHBO Brigade. In de hierop volgende jaren brak de Tweede Wereldoorlog uit. Er bleven slechts 70 leden over. Na de oorlog kwamen veel mensen terug bij de vereniging om (weer) lid te worden. In 1968 verzochten inwoners van Leiderdorp om in de zomer in zwembad De Does aan de Leiderdorpse jeugd een cursus zwemmend redden te geven. Dit is jaarlijks herhaald totdat, door de toenmalige hoofd badmeester, in 1972 de Leiderdorpse Reddingsbrigade werd opgericht. Het ging in deze jaren zo goed met de LRB dat het aantal zwemuren in 1968 werd uitgebreid. Ook werd de reddingsbrigade dat jaar uitgenodigd om mee te rijden met een praalwagen in de 3 oktober optocht. In 1976 zijn na de opening van zwembad de Zijl en Het Vijf Meibad in 1979 de lessen nog meer uitgebreid. In het begin van de jaren 80 ontving de reddingsbrigade een aanvraag om te zorgen voor de veiligheid op het water bij een zeilwedstrijd van de zeeverkenners. Op dat moment beschikte de vereniging echter niet over een reddingsboot. Er werd een vissersbootje van de toenmalige voorzitter gebruikt en zodoende werd de eerste bewaking bij een evenement een feit. In de jaren 90 kreeg de LRB een gebruikte reddingsvlet van de brandweer. Er kwamen steeds meer aanvragen voor evenementen op en rond het water binnen. Met die reden kon de LRB in 1999 dan ook de eerste snelle reddingsboot aanschaffen. In 2007 kon met hulp van Zorg en Zekerheid een tweede boot, namelijk een reddingsvlet, worden aangeschaft. Begin dit jaar heeft de LRB deze snelle reddingsboot met de hulp van de sponsoren Van der Wansem Service Center, Zorg en Zekerheid en Fonds 1818, kunnen vervangen voor een nieuwe, volledig uitgeruste, reddingsboot. De vereniging is nog steeds met diverse taken bezig. Zo wordt op elke vrijdagavond in zwembad de Zijl en Het Vijf Meibad aan kinderen les gegeven voor de zwemdiploma’s A, B en C. Hierna worden zij opgeleid van junior redder tot volwaardig lifeguard. Na de opleiding in het zwembad kunnen ze leren ‘varend redden’ met de eigen reddingsboten. Ook heeft de vereniging een eigen wedstrijdploeg. Deze neemt deel aan verschillende Life Saving wedstrijden door het hele land. De reddingsbrigade is in de loop van de tijd uitgegroeid tot een gerenommeerde Leidse vereniging die bestaat uit meer dan 550 leden. Afgelopen jaar is het convenant voor de veiligheidsregio Hollands-Midden ondertekend. In dit convenant is de ambitie bekrachtigd om als onderdeel van de veiligheidsregio Hollands-Midden hulp te verlenen bij grootschalige waterhulpverlening en overstromingen. Belangrijke ambities die de vereniging heeft zijn bijvoorbeeld het opzetten van een eigen bewakingspost op de Kagerplassen, en de aanschaf van een eigen auto waarmee cursussen ‘Auto te water’ verzorgd kunnen worden. Het jubileumjaar 2013 wordt feestelijk gevierd door alle vrijwilligers en partners. Meer informatie is te vinden op www.lrb.nu.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×