Provincie: Geen nieuwe detailhandel bij Rijneke Boulevard

De Provincie Zuid-Holland heeft de gemeente Zoeterwoude op de vingers getikt vanwege de plannen om aan de Rijnekehaven, direct naast de Rijneke Boulevard, 6.500 m2 extra grootschalige detailhandel mogelijk te maken. Volgens een woordvoerder van de provincie is dat in strijd met de provinciale Verordening Ruimte. De provincie draagt het Zoeterwoudse bestemmingsplan daarom voor vernietiging voor bij de Kroon.

Ook bij een zestal andere gemeenten, waaronder Noordwijk, schrapt de provincie onderdelen van bestemmingsplannen om zo te voorkomen dat er nog meer detailhandelslocatie bijkomen. Er is in Zuid-Holland al een overaanbod aan winkelruimte. Leiderdorp krijgt geen aanwijzing. Het ‘omkatten’ van grote winkelsruimtes aan de Baanderij naar detailhandel valt onder de zogenaamde ‘kruimelregeling’ van het Rijk. De provincie heeft daardoor geen mogelijkheden om in te grijpen. Leiden had de provincie daarom gevraagd.

Leiden Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×