De glazen gevelplaten van LEVEL worden nauwgezet onderzocht om de oorzaak van de breuk zo snel mogelijk te achterhalen. (Foto: Chris de Waard).

Uitgebreid onderzoek naar kapotte gevelpanelen bij LEVEL

Er komt een uitgebreid onderzoek naar de oorzaak de breuk van een aantal glazen gevelplaten bij het nieuwe gebouw LEVEL bij Leiden Centraal. Afgelopen zaterdag vielen daar enkele glazen panelen uit de gevel. De oorzaak is nog volstrekt onduidelijk. Het gaat om gecertificeerde panelen van gehard veiligheidsglas. De betreffende panelen zijn in de gevel zelf gebroken en vervolgens in kleine afgeronde stukjes naar beneden gevallen.

Twee deskundige instanties voeren een onderzoek uit naar de oorzaak. De gemeente heeft uit voorzorg samen met de eigenaar van het pand veiligheidsmaatregelen genomen.

In overleg met alle betrokken partijen is het gebied waar de panelen gebroken zijn afgezet. De aannemer heeft bouwhekken voorzien van doek neergezet om eventuele wegspringende stukjes glas tegen te houden. Het gebied achter de hekken is alleen toegankelijk voor de daartoe bevoegde personen. Voor hen gelden aanvullende veiligheidsmaatregelen. Dagelijks wordt bekeken of de genomen maatregelen nog afdoende zijn.

LEVEL wordt eind deze maand in gebruik genomen. Tijdens het onderzoek gaat het inhuizen van toekomstige gebruikers van het pand onverminderd door, waar nodig met extra veiligheidsmaatregelen.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×