College: "Steeds naar eer en geweten gehandeld"

Er is geen sprake van het bewust achterhouden van informatie voor de gemeenteraad. Met die verklaring komt het College van Burgemeester & Wethouders vanavond naar aanleiding van het rapport van de raadscommissie die onderzoek heeft gedaan naar een serie financiële blunders bij de gemeente Leiden. “Vooruitlopend op deze inhoudelijke reactie hechten wij er aan te benadrukken dat het college steeds naar eer en geweten gepoogd heeft de raad goed en tijdig te informeren. Waar er sprake is geweest van het verstrekken van onjuiste en / of onvolledige informatie is dit niet bewust gebeurd.”

Volgende week komt het college met een inhoudelijke reactie op het rapport. Het college zal dan ook ingaan op de aanbevelingen en het belang van de aanbevelingen ter versterking van de financiële functie van de gemeente.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×