Het archeologisch park Matilo in Roomburg ligt op de Limes. Leiden wil graag dat de oude Romeinse grens op de lijst van Unesco werelderfgoed wordt geplaatst. (Foto: PR).

Leidse collegebesluiten toegelicht door wethouder Van Woensel

Het college heeft vandaag de intentieverklaring vastgesteld voor de werelderfgoednominatie van de Limes. Die oude Romeinse grens loopt in Leiden door Park Matilo in Roomburg. Verder stelt het college de gemeenteraad voor om 4,3 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de vervangende nieuwbouw van basisscholen De Sleutelbloem en de Teldersschool. De nieuwbouw komt op het terrein van de voormalige school De Marke bij de Telderskade in Leiden Zuid-West. Ook wordt daar een gymzaal gebouwd. Aan de Kagerstraat wordt ten slotte ook nog ruim 2,8 miljoen besteed aan de uitbreiding van het Da Vinci College. De nieuwbouw daar komt op de plek van de huidige noodlokalen.

Audiofragment: Wethouder Van Woensel over de collegebesluiten van deze week.

Ook trekt het college 385.000 euro uit voor het verlengen van de proef met de Blauwe Zones. Eerder werd al besloten om die proef tot na de verkiezingen voort te zetten. Voor de zekerheid regelt het college er nu voor heel 2014 het geld bij voor de handhaving.

Tenslotte zijn de vragen beantwoord die D66, GroenLinks en het CDA onlangs stelden over het enorme werkterrein dat nodig is om de boortunnel voor de RijnlandRoute aan te leggen. Ook over de inpassing van de weg maakten de drie partijen zich zorgen. Het college verwijst in de beantwoording vooral naar de provincie. Die moet in maart 2014 het ontwerp inpassingsplan vaststellen, in oktober volgt dan naar verwachting het definitieve plan.

Over het werkterrein in de Oostvlietpolder heerst nog onduidelijkheid. Volgens het college hebben de gepresenteerde plannen van begin oktober nog geen enkele officiƫle status, omdat er nog geen besluiten zijn genomen. Wel heeft de provincie aangegeven dat het belangrijkste werkterrein vrijwel zeker in de Oostvlietpolder komt.

Of de RijnlandRoute na aanleg door aarden wallen aan oog en oor wordt onttrokken is zeer de vraag. Volgens wethouder Van Woensel tasten zulke wallen het open karakter van de polder aan en dat wil Leiden niet. “Wanneer geluidsreductie wettelijk niet nodig is, spelen vooral esthetische overwegingen een rol. Het door de gemeenteraad recentelijk vastgestelde toetsingskader Oostvlietpolder laat in dat geval geen ruimte voor grondwallen of schermen, aangezien dit grote afbreuk zou doen aan het slagenlandschap en de open polderbeleving.”

Leiden RijnlandRoute


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×