Burgemeester Lenferink, Vice-voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden Willem te Beest en minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker te gast bij LiS. Foto: PR

Veel steun voor uitbreiding Leidse instrumentmakers School

Minister Bussemaker van OCW, Stichting UTOPA, Stichting LiS, burgemeester Lenferink, de Universiteit Leiden en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven tekenden gisteren het convenant ‘Groei van de LiS’. In deze samenwerking zijn de bedragen opgenomen die het ministerie van OCW (3 miljoen euro), Stichting UTOPA (3 miljoen euro), de Universiteit Leiden (340.000 euro aan goederen en dien- sten) en de gemeente Leiden (340.000 euro) beschikbaar stellen voor de uitbreiding van de school.

De LiS is een MBO vakschool voor precisietechnologie waar jonge mensen worden opgeleid tot Research Instrumentmaker. Zij leren alle instrumenten te maken die voor wetenschappelijk onderzoek nodig zijn. Voor de uitbreiding van de opleiding is 8 miljoen euro nodig. Dat bedrag is nu bij elkaar met de verwachte bijdragen vanuit het bedrijfsleven. Zij dragen bij in de exploitatie en het machinepark van de LiS.

Minister Jet Bussemaker sprak tijdens de ondertekening haar waardering uit over de investering vanuit het bedrijfsleven. ‘De hand-tekeningen en investeringen van vandaag onderstrepen de gezamenlijke inzet om aan de Leidse instrumentmakers School nog meer hooggekwalificeerde technische vakmensen op te leiden. Dat betekent dat veel jongeren die nu op de wachtlijst staan, na de uit-breiding kunnen beginnen aan hun felbegeerde technische opleiding en er straks heel veel meer technische vakmensen waar grote vraag naar is de arbeidsmarkt zullen betreden.’

Naast geld en goederen van partners tekende Stichting LiS om de school op een maatschappelijk verantwoorde wijze uit te breiden. Deze investering versterkt het nationale karakter van de LiS-opleiding, zodat zij met hun onderwijs ook op het gebied van precisie-techniek kan blijven uitblinken. Ook op internationaal niveau. Stichting UTOPA heeft als doel de ontwikkelingskansen van mensen te stimuleren. Daarbij speelt vakmanschap een belangrijke rol.

De uitbreiding biedt straks niet aan 200, maar aan 400 studenten een gespecialiseerde opleiding. De opleiding sluit aan op de vraag uit de markt, waardoor afgestudeerde studenten vrijwel zeker een baan vinden in de sectoren High Tech en Life Sciences & Health. De uitbreiding van deze vakschool sluit overigens ook aan op de doelstellingen van het Techniekpact. De overheid wil hiermee de kennis instellingen in de gemeente Leiden stimuleren. 

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×