Het in 1902 als sanatorium gebouwde pand blijft vrijwel zeker in gebruik als gemeentehuis. (Foto: Gemeente Oegstgeest).

Gemeentehuis Oegstgeest voorlopig niet verkocht

De onderhandelingen die de gemeente Oegstgeest de afgelopen maanden voerde met een geïnteresseerde koper voor het gemeentehuis zijn stukgelopen. De gemeente Oegstgeest wil graag af van de voormalige Jelgersmakliniek. Het gebouw wordt niet volledig gebruikt. Het achterliggende Carp-gebouw staat zelfs leeg.

De gemeente heeft de gebouwen recent opnieuw laten taxeren. De geïnteresseerde partij wilde er een woon-zorgcentrum van maken. Om dat mogelijk te maken zou de gemeente de bestemming moeten veranderen en dat blijkt te leiden tot een hogere waarde van de panden. Het eindbod dat de potentiële koper in februari deed, lag  meer dan 10% onder de taxatiewaarde. Daarmee werd verkoop sowieso onmogelijk omdat een grotere korting dan 5% tot 10% verboden staatssteun zou betekenen.

mariendenboer

Wethouder Marien den Boer wil nu de hele verkoop opnieuw overwegen. Daar heeft hij drie argumenten voor. De gemeenteraad besloot eerder dat Oegstgeest wel nauw kan gaan samenwerken met andere gemeenten, maar bestuurlijk zelfstandig moet blijven. Ook groeit het aantal ambtenaren weer door de overheveling van rijks- en provincietaken naar de gemeente en tenslotte is er geen alternatieve huisvesting beschikbaar binnen de gemeentegrenzen.

Voor 1 juni wil het college in Oegstgeest beslissen wat er nu verder moet gebeuren met de ambtenarenhuisvesting. Verkoop en verhuizing had per 2016 jaarlijks 240.000 euro aan bezuinigingen moeten opleveren. Voor volgend jaar lukt dat nu sowieso niet meer. De komende weken wordt bekeken of die besparing structureel geschrapt moet worden. Wel gaat de gemeente kijken of investeringen in het huidige gemeentehuis kunnen leiden tot besparingen in de toekomst.

Oegstgeest Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×