Een Leids hofje tijdens de Hofjesconcerten (Archieffoto: Emile van Aelst).

CDA vreest voor voortbestaan Leidse hofjes

Het Leidse hofje loopt gevaar. Dat vreest het CDA Leiden. Boosdoener is de onlangs landelijk ingevoerde verhuurdersheffing, die veel Leidse hofjes zal treffen. Het CDA heeft hierover vragen gesteld aan het Leids college.

De verhuurdersheffing bepaalt dat verhuurders met meer dan 10 sociale huurwoningen een heffing moeten betalen over de waarde van de huurwoningen, mits de huur daarvan onder de €710,68 per maand ligt. Veel Leidse hofjes hebben meer dan 10 woningen, en bovendien ligt de huur van de woningen vaak niet boven het gestelde bedrag.

Zowel het doorberekenen van de heffing aan huurders als aan verhuurders stuit op grote problemen, denkt het CDA. “Het gaat om sociale woningen waar mensen wonen die het niet breed hebben. Bovendien gaat het verhogen van de huur in tegen de charitatieve of diaconale functie die hofjes hebben. Het compenseren van de heffing uit het schaarse eigen vermogen van de hofjes gaat ten koste van het onderhoud. Verpaupering en verwaarlozing van de Leide hofjes ligt dan op de loer”, aldus CDA-raadslid Joost Bleijie.

Het CDA wil nu onder meer weten of het mogelijk is een uitzondering te maken voor hofjes binnen de regeling rondom de verhuurdersheffing, en of de gemeente daar over nadenkt.

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×