Leidse klimaatactivisten bezetten de Burcht

11

Leidse klimaatactivisten hebben aan het eind van de ochtend de Burcht symbolisch als vluchtheuvel in gebruik genomen. In de bomen bij de Burcht zitten drie klimmers met spandoeken waarop staat ‘Climate Justice Now’. Met de actie vragen zij aandacht voor de klimaatproblematiek. De activisten roepen iedereen op om op de Burcht te komen kijken, zich aan de uitgedeelde soep te warmen en een klimaatwens in de boom te hangen. De actie duurt van 12.00 uur tot 16.00 uur.

Maandag gaat in Parijs de klimaatconferentie van start met als doel het bereiken van een nieuw klimaatakkoord. Veel organisaties vinden echter dat de afspraken die nu op tafel liggen onvoldoende zijn om de gevolgen van klimaatverandering werkelijk in te dammen. Daarom vinden dit weekeinde over de hele wereld acties plaats die aandacht vragen voor klimaatverandering.

Klimaatvluchtelingen
In het kader van de klimaatconferentie in Parijs voeren ook Leidse activisten onder de naam GroenFront actie. In hun flyer schrijven ze: “Wetenschappers voorspellen twee meter zeespiegelstijging voor het jaar 2100. Als er nu geen maatregelen worden genomen, zal de zeespiegel nog verder stijgen en zijn de toekomstige Leidenaren genoodzaakt om het als klimaatvluchtelingen hogerop te zoeken”.

AA103

Wensen
Vanuit de bomen laten de klimmers touwtjes met onbeschreven blaadjes naar beneden komen en nodigen de bezoekers van de Burcht uit om een klimaatwens in de boom te hangen. De wensen worden gefotografeerd en op het internet geplaatst.

burcht

 

Delen

11 reacties

 1. Dit is een zeer nutteloos onderwerp. Klimaat verandert dat doet het al miljoenen jaren. Kijk nu eens waar nederland ligt ten aanzien van de zon tov een 100 jaar geleden? Daarnaast zolang landen als amerika en china niks doen waarom zouden wij als klein gebied hier dan wel wat aan doen. Plaats dan liever pompen die de zeewater stijging omlegt naar een gebied waar water te kort is dan is dat probleem ook opgelost. Plaats er gelijk een watercentrale achter dan heb je ook een schone energiebron en als je het water filtert heb je ook gelijk drinkwater. Dit soort ideeen liggen er al jaren, maar de rijke landen doen hier niks mee omdat het geld kost dat ze niet zien terug te verdienen. Dus waarom zou ik dan als burger me dan nog druk moeten maken om milieu. Hoe hebben deze activisten de soep uitgedeeld in papieren soep kommen of gewoon in plastic bakjes die niet biologisch afbreekbaar waren.

  • Gerard van der Veer op

   Eh…je spreekt jezelf tegen. Aan de ene kant zeg je dat het geen zin heeft als Nederland iets te ondernemen, zolang China en de VS niets doen (China heeft overigens net grootse plannen aangekondigd). Actie door China en de VS heeft dus kennelijk wel zin.

   Vervolgens doe je zelf tips van de hand hoe de klimaatverandering aangepakt zou kunnen worden (pompen)!

   Tot slot vind ik je houding onbegrijpelijk. Toevallig nam het programma ‘De Kwis’ die houding zaterdag op de hak, via een vergelijkbare uitspraak als je jouwe door Halbe Zijlstra van de VVD. Het is een beetje een jijbak (“Laten de grote jongens – China/VS – eerst maar eens beginnen”). Maar meer nog: als in een galerijflat sommige bewoners hun vuilnis van negen hoog naar beneden kieperen, is dat dan voor jou voldoende reden, om je eigen vuilnis niet (langer) netjes buiten te zetten? “Waarom zou ik me als medebewoner dan nog zorgen moeten maken om de hygiëne?”?

   PS: van mening verschillen is een, maar om nu meteen de actievoerders te verdenken van plastic soepbekers is gewild, alsof je uit bent op bevestiging van een vooroordeel (“Het zal wel allemaal weer hypocriet gelul zijn”).

   • nee gerard nog mooier als andere buurtbewoners van 9 hoog hun vuilnis naar beneden gooien, waarom moet ik dan helpen het op te ruimen!!

 2. De CO2 uitstoot vanaf de industriele revolutie gaat 5000x sneller vergeleken met de interglacialen (warme periode tussen ijstijden) gedurende de laatste miljoenen jaren. De oceanen als natuurlijke buffer om CO2 op te nemen zijn bijna verzadigd en worden steeds zuurder. De oerwouden als groene longen worden in hoogtijd vernietigd voor palmolie, vleesproductie en om de 180 miljoen nieuwe wereldbewoners per jaar te kunnen huisvesten. Probleem is dat het rijke NL genoeg middelen heeft zich te beschermen tegen een zeespiegel stijging, maar landen als Bangladesh niet. We moeten niet hysterisch worden van de bedreigingen, maar wel tijdig en wereldwijd maatregelen zien te bereiken.

 3. Wat men niet lijkt te begrijpen is dat in de natuur verandering een onontkoombaar verschijnsel is. Ook de mens maakt deel uit van de natuur, en zo is ook het handelen van de mens als soort geheel in lijn met de natuurlijke ontwikkeling. Het leven op aarde is nooit een constante geweest: het heeft zich door de millennia ontwikkeld met stappen naar voren en weer terug, door ontwikkelingen die niets of niemand kon tegenhouden, zoals meteorieten, verschuivingen van de tektonische platen, vulkaanuitbarstingen en de opkomst van ziekten zoals de Zwarte Dood.
  Waar het deze mensen om gaat is echter het (eigenlijk relatief egoïstische) streven om de aarde met name leefbaar te houden voor de mens zelf, en om enige ontwikkeling van de natuur tegen te houden. Want laten we eerlijk zijn: is de (huidige) mensheid nou echt het summum voor deze aarde? Mijn stelling is om de mens, en dus de natuurlijke ontwikkeling, zijn gang te laten gaan, en te kijken waar het schip strand. Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten, en dat geldt dan ook voor de mensheid. Laat de aarde maar opwarmen, laat dit tijdperk van de mensheid maar weer voorbij gaan en geef een nieuwe aarde, met nieuw leven, een kans…

 4. “Wetenschappers voorspellen twee meter zeespiegelstijging voor het jaar 2100 (…)”? Nee, dat doen klimaatwetenschappers niet, en wel om de eenvoudige reden dat zo’n voorspelling vooralsnog niet getoetst kan worden. Toekomstvoorspellingen behoren over het algemeen tot het domein van astrologen, handlezers en andere warhoofden.

  Klimaatwetenschappers verzamelen en ordenen wel empirisch feitenmateriaal m.b.t. de opwarming van de aarde. Op basis daarvan en van afgeleide wiskundige modellen worden dan verwachtingen berekend en beredeneerd. Die wijzen allemaal in de richting van een forse door menselijke activiteiten veroorzaakte temperatuurstijging die over een x aantal decennia met een bepaalde waarschijnlijkheid allerlei onwenselijke of rampzalige gevolgen kan hebben. Er blijven dus onzekerheden. Echter, tegen de tijd dat het een en ander definitief getoetst kan worden zijn die onzekerheden weliswaar verdwenen, maar zijn de rampen waarschijnlijk al gebeurd en is het dus te laat voor effectief ingrijpen. Dan kan beter nu worden ingegrepen. Het is sowieso verstandig om veel zorgvuldiger met het milieu en natuurlijke hulpbronnen om te gaan; het kan zelfs “goed voor de economie” zijn.

  Er is inmiddels veel kennis over het klimaat en de opwarming van onze planeet. Bestuurders en volksvertegenwoordiger kunnen of moeten handelen op basis van door wetenschappers aangereikte informatie. Dat vereist wel enige studie op gebieden waarmee anderen dan mensen met een beta-achtergrond vaak de nodige moeite hebben. “Als economen net zoveel van de economie zouden weten als klimaatwetenschappers van het klimaat, hadden we nooit een economische crisis gehad” (K. van Egmond, hoogleraar Geowetenschappen, Milieukunde en Duurzaamheid aan de Universiteit Utrecht onlangs in NRC Handelsblad). Toch lijken veel politici en anderen niet te twijfelen aan krakkemikkige en simplistische (neoliberale) economische modellen, waaronder ook die van het Centraal PlanBureau, waarop beleid wordt gebaseerd.

 5. In deze stad investeren we de komende tijd voor een paar honderd miljoen in asfalt – Rijnlandroute, Leidse Ring en twee garages voor het faciliteren van het fossiele CO2 producerende verkeer en het nog meer consuMEREN. Op de A4 mogen we van 120 naar 130 km/uur crossen. Dadelijk op 77% van alle wegen. Trots medegedeeld door RWS vlak voor de klimaattop. De electrische auto’s die men wil promoten in deze stad rijden voorlopig op stroom uit deels gesubsideerde gas/kolen. Zonnecentrales zijn er gewoon teweinig. Slechts 6 miljoen euro gaat naar het Duurzaam Leiden project. Het lijkt me voor NL en Leiden dus vooralsnog een hele valse start. Misschien landelijk als regionaal een regime change??

 6. weet men daadwerkelijk wel dat wetenschap niet meer is dan voor 40% resultaten door statistiek in een mooie omgeving plaatsen waardoor er mogelijk toch wat te concluderen valt over de data. Lukt dat niet via wiskundig model A dan gebruiken we wel wiskundig model B zolang we naar de wereld kunnen tonen kijk dit is de data en dit is de uitkomst. Oh even voor de wetenschap dit aspect is al aangetoond bij meerdere wetenschappelijke artikelen die geschreven zijn. Zoek maar eens naar alle artikelen over het drinken van wijn over wat slecht en goed voor je is over tegenstrijdigheid gevraagd en dit allemaal door de wiskundige statistiek die de onderzoeker toe past. Zo ook met klimaat. Is maar net hoe je er naar kijkt en hoe je het beoordeeld en is het in je ogen niet goed dan passen we een ander model toe om aan te geven dat het toch slecht gaat met het milieu. Er is maar 1 ding slecht aan het milieu en dat is de mens. De aarde komt met genoeg rampen omdat te reduceren, maar de mens wil daar zelf nog niet aan toe geven.

  • Klimaatverandering is geen zaak van statistieken, het gebeurt. En je kan het al zien. Kijk maar naar foto’s van gloetschers en ijsvelden van 40 jaar geleden en nu. Of naar de boomgrens op bergen in China, die tienatllen meters hoger ligt dan enkele decennia geleden. Of naar de franse en spaanse wijnboeren die hun manier van wijnbouw veranderen om om te gaan met de grotere hitte. En ja, er is een verband met de CO2 uitstoot, en dat verband is heel wat sterker dan die 40%. En voor de toekomst: denk niet alleen aan zeespiegelstijging, denk vooral aan droogte. Dat wordt een veel groter probleem. We kunnen wel wachten op ramen die de boel zullen corrigeren, het lijkt me slimmer om maatregelen te nemen om die rampen zoveel mogelijk te voorkomen.

 7. De beste manier om het probleem van de opwarming door CO2 productie onder controle te krijgen is het nemen van financiële maatregelen. Dat betekent dat er een CO2-belasting moet worden ingevoerd op alle activiteiten die gepaard gaan met veel CO2 uitstoot, waarbij kerncentrales natuurlijk niet als alternatief mogen worden ingezet. Dan zal leiden tot stijging van tarieven van electriciteit van kolencentrales, de benzine en dieselprijzen en energie-vretende industriën. Met dat geld kan fors geinvesteerd worden in energieprojecten die geen fossiele brandstoffen gebruiken: getijdestroom energiecentrales, electroforese van zout en zoetwater, zonnecollectoren, etc.

Over de auteur

Reanne van Kleef

Hoofdredacteur sport, politiek verslaggever, algemeen redacteur, presentator nieuws071 en sport071.

Je bent nu offline