Vandaag is op de kruising van de Haagweg met de Klikspaanweg de 200e fietspadpaal verwijderd. (Foto: Buto JP).

Gemeente verwijdert honderden fietspalen

Vandaag is in Leiden het 200e paaltje bij een fietspad verwijderd. De paaltjes op de fietspaden staan er om te voorkomen dat auto’s gebruikmaken van het fietspad en daarmee fietsers in gevaar brengen. De fietspaaltjes blijken zelf echter ook vaak de oorzaak van fietsongevallen te zijn. Leiden heeft een inventarisatie gemaakt van alle palen op fietspaden. In de buitenwijken zijn er inmiddels tweehonderd verwijderd. Volgens de gemeente zijn de verkeerssituaties daardoor duidelijk verbeterd, wordt fietsen in Leiden veiliger en wordt de doorstroming verbeterd.

In Leiden staan ruim zevenhonderd fietspadpaaltjes: ronde rood-witte paaltjes, dikke betonnen palen, bruine stadspaaltjes en palen met een uitstekende metalen bovenkant. Leiden wil zoveel mogelijk fietsongevallen voorkomen en heeft het afgelopen jaar ruim driehonderd situaties rond fietspadpalen in de buitenwijken beoordeeld. Inmiddels zijn tweehonderd palen verwijderd omdat ze overbodig waren of onveilige situaties opleverden. In de overige verkeerssituaties in de buitenwijken wordt onderzocht hoe de fietspadpaal veiliger kan worden ingebouwd. Bijvoorbeeld door ribbelmarkering aan te brengen, de paal op een andere plek neer te zetten of kunststofpalen te gebruiken. Het komend jaar wordt ook de verkeerssituatie bij fietspadpalen in de binnenstad beoordeeld en waar mogelijk verbeterd.

 

Tips om de fietsvoorzieningen te verbeteren of over onveilige situaties kunnen worden gemeld via het contactformulier op www.leiden.nl/contact.

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×