(Illustratie: Universiteit Leiden).

Patstelling rond campusplannen universiteit

De huurders van de woningen aan de Doelengracht willen hun huis niet verlaten ten behoeve van een nieuw universitaire campus. Woningcorporatie De Sleutels steunt dat standpunt en wil pas weer verder onderhandelen met de universiteit over de realisatie van een nieuwe Humanities Campus langs de Witte Singel als daar een woonfunctie in wordt opgenomen.

CDA-duoraadslid Julius Terpstra is onaangenaam verrast over het vastlopen van de plannen voor de nieuwe campus.

Het was de bedoeling van de Universiteit dat de Sleutels haar woningen aan de Doelengracht ten behoeve van de campus van de Universiteit zou laten slopen. De Universiteit heeft de bewoners van de Doelengracht de afgelopen periode alternatieve woningen op andere plekken in de binnenstad gepresenteerd, maar die zien dat niet zitten. Het gaat daarbij om de Kaasmarktschool, de plek aan de Kaiserstraat waar nu Plexus is gevestigd en de Paviusstraat achter het LUMC. Dat die laatste locatie niet in goede aarde viel bij de bewoners was maanden geleden meteen al duidelijk. Ze wilden sowieso in het centrum blijven.

Directeur Gerda van den Berg van De Sleutels vindt het jammer dat het behoud van de woonfunctie niet vanaf het begin was opgenomen in de uitgangspunten van de universiteit. “In de afgelopen maanden is gebleken dat de universiteit in haar plannen ook geen plaats heeft willen maken voor onze woningen. Nu ook duidelijk is dat onze bewoners niet bereid zijn om te verhuizen, ziet we af van verder overleg met de universiteit om een campus op het terrein tot stand te brengen.”

De suggestie die wel rond gaat in de Leidse politiek als zou de terugtrekking van De Sleutels ‘wraak’ zijn voor het dwarsbomen van de Leidse gemeenteraad van de sloopplannen in de Oude Kooi werpt Van den Berg verre van zich. “Zo zit ik niet in elkaar”.

Leiden Politiek


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×