(Foto: Chris de Waard).

Gemeente maakt criteria voor vitale voetbalverenigingen bekend

Om te zorgen dat het Leidse voetbal toekomstbestendig wordt, heeft het college van burgemeester en wethouders criteria opgesteld om de Leidse voetbalverenigingen te toetsen op vitaliteit. De criteria zijn opgesteld op basis van input van de voetbalverenigingen en de Leidse Sportfederatie (LSF). De criteria worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Chris de Waard in gesprek met sportwethouder Paul Dirkse over de criteria waar de Leidse voetbalclubs binnen een jaar aan moeten voldoen.

Leiden wil toewerken naar een vitaal voetbalklimaat in Leiden. In samenspraak met de Leidse voetbalverenigingen, de LSF en de KNVB zijn criteria opgesteld voor vitale voetbalverenigingen. Volgens de criteria hebben vitale voetbalverenigingen geen schulden aan de gemeente of voldoen aan de betalingsregeling, minimaal 450 spelende leden en in alle jeugdafdelingen minimaal één elftal.

Het college stelt de gemeenteraad voor om met ingang van seizoen 2018/2019 geen velden meer te verhuren aan voetbalverenigingen die op 1 juli 2018 schulden hebben aan de gemeente en zich niet houden aan de betalingsafspraken. Voetbalverenigingen die per 1 juli 2018 niet voldoen aan de criteria voor een vitale voetbalvereniging geen recht hebben op een eigen kantine bij de herontwikkeling van sportparken.

Sportwethouder Paul Dirkse: “Leiden wil weer trots kunnen zijn op het voetbal. Deze stad heeft door de jaren heen tientallen talenten voortgebracht die zijn doorgestroomd naar de Nederlandse top. We kunnen niet in een roemrucht verleden blijven wonen. Dat was toen. Het voetbal is op dit moment niet gezond. Als we willen dat het Leidse voetbal weer floreert, moeten we er met elkaar de schouders onder zetten. Met deze criteria geven we vitale clubs de ruimte om te groeien en gaan we niet-vitale clubs aansporen richting vitaliteit. Er is geen andere weg. Clubs zijn aan zet om een concreet verbeterplan op vitaliteit te laten zien, en zullen het lef moeten tonen om dit in daden om te zetten.”

De komende weken worden criteria met de clubs besproken. Elke vereniging is zelf verantwoordelijk om vitaal te worden of te blijven. De gemeente Leiden wil voetbalverenigingen die vitaal willen worden en met concrete plannen daarvoor komen, faciliteren. Hiervoor biedt de gemeente samen met de KNVB een pallet aan ondersteuning, variërend van ondersteuning bij fusies tot financiën het aanvragen van verklaringen omtrent gedrag voor vrijwilligers. Het uiteindelijk doel is dat de gemeente vitale sportparken realiseert waar de vitale verenigingen in Leiden alle ruimte krijgen.

Voetbal Vitaal is een project van de Leidse voetbalclubs en de gemeente Leiden. Doel is om te komen tot toekomstbestendige vitale voetbalclubs én vitale sportparken in Leiden. In een eerder stadium hebben de voetbalverenigingen de gemeente gevraagd de regie te nemen in dit complexe dossier. Sinds december 2015 zijn in samenspraak met de KNVB en de LSF drie bijeenkomsten met de voetbalverenigingen georganiseerd. Het raadsvoorstel wordt naar verwachting medio februari 2017 door de gemeenteraad behandeld.

Advertentie

Leiden Sport


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×