(Foto: PR).

Eerste Leidse Burgertop in Stadsgehoorzaal

Tijdens L750, de eerste Leidse Burgertop, worden inwoners uitgedaagd uit samen over hun stad in gesprek te gaan. De afgelopen maanden hebben Leidenaren al samen in huiskamergesprekken over hun wensen en dromen voor de stad gesproken. Op 22 maart kiezen alle deelnemers in de Stadsgehoorzaal gezamenlijk een top tien van ideeën die het verdienen om als eerste uitgewerkt te worden.

Om te zorgen voor diversiteit hebben vrijwilligers ook zelf groepen benaderd. Zo zijn er gesprekken geweest op scholen, in verzorgingshuizen, bij de Voedselbank, in een moskee, met expats, met statushouders en met daklozen. Eind februari zullen er zo’n zeventig gesprekken zijn gevoerd.


Melle Tuik in gesprek met Carolien Piet over Burgertop Leiden.

Elke huiskamergroep voerde een gesprek over wat er beter kan in de stad en formuleerde daarvoor vijf, zes ideeën of voorstellen. Dat had uiteenlopende ideeën tot resultaat. Zo willen jongeren het ‘alcoholgat’ voor vijftien- tot achttienjarigen dichten en openstelling van buurthuizen op zondag. In het verzorgingshuis staan rollatorvriendelijke voetpaden hoog op de agenda. Daklozen willen meer respect en minder bureaucratie, als ze bijvoorbeeld een postadres nodig hebben. Andere voorstellen zijn gericht op het groener maken van de leefomgeving, de inrichting van het winkelgebied, verbetering van het openbaar vervoer, huisvesting voor starters en het duurzamer omgaan met energie.

Ook mensen die niet hebben meegedaan hebt aan de huiskamergesprekken zijn welkom tijdens de Burgertop. Na 22 maart gaat de organisatie aan de slag in Burgerpanels om de plannen verder uit te werken. In september worden deze uitgewerkte plannen op een Burgerfestival gepresenteerd.

Leiden Nieuws


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×