(Foto's: Chris de Waard).

Toekomstvisie Leidse regio stuurt aan op stevige samenwerking

De banden tussen Leiden en de vier randgemeenten moeten de komende tien jaar flink worden aangehaald. Alleen dan kan de Leidse regio in de drukbevolkte randstad een stevige positie behouden. Daarover zijn de vijf gemeentebesturen het wel eens. Maar hoe doe je dat? De ‘Toekomstvisie Leidse Regio 2027‘ moet antwoord op die vraag bieden.

Gisteravond werd in Corpus een afsluitend symposium gehouden waar een laatste keer input werd verzameld voor het voorstel dat eind deze maand naar de deelnemende gemeenten wordt gestuurd. De komende maanden gaan de vijf gemeenteraden zich inhoudelijk over dat stuk buigen. Voor de zomer moet vervolgens worden besloten hoever de gemeenten willen gaan in hun samenwerking.

Chris de Waard in gesprek met stuurgroepvoorzitter Elco Brinkman over de regionale samenwerking.

Krachten verenigen! Maar hoe dan? Die vraag zal de komende tijd centraal staan. Een gezamenlijk antwoord zal nog een hele klus worden voor de vijf gemeenteraden, maar een ding is wel duidelijk. een vrijblijvende samenwerking zal het niet worden. Zelfs het F-woord werd gisteren meerdere malen in de mond genomen door betrokkenen uit verschillende gemeenten. Een jaar geleden was een fusie nog zo goed als onbespreekbaar.

Chris de Waard in gesprek met wethouder Robert Strijk over de regionale samenwerking.

Hoe de samenwerking eruit gaat zijn, moet dus nog gaan blijken. “Maar,” zo zegt stuurgroepvoorzitter Elco Brinkman, “Wie A zegt, moet ook B zeggen.” Om er aan toe te voegen dat ‘Nee’ ook een antwoord is. Ondertussen heeft het proces wel al een concreet resultaat opgeleverd. Raadsleden van de vijf gemeenten die al langer bij het proces zijn betrokken, weten elkaar inmiddels veel beter dan voorheen te vinden.

Chris de Waard in gesprek met PKvV-voorzitter Jona Bootsma over de regionale samenwerking.

Of het verdwijnen van die ‘koudwatervrees’ hen ook zal helpen om, zonder het laten domineren van emoties, de beste bestuurlijke oplossing voor de regio te kiezen, valt nog te bezien. Steeds meer zaken worden de laatste jaren in regioverband aangepakt en dat wordt alleen maar meer.

Het vormen van één gemeente is voor veel betrokken raadsleden nu nog een stap te ver. Maar zeker niet voor iedereen en niet in elke gemeente wordt er gelijk over gedacht. Tijdens de borrel na afloop wordt er volop gedagdroomd over een gezamenlijke toekomst.

Een scenario dat opgeld doet is die waarbij Leiderdorp en Oegstgeest nu al het verste te willen gaan in de samenwerking. Voorschoten, het dorp staat zo’n ongeveer onder curatele, heeft wellicht straks geen echte keus en Zoeterwoude kan dan eigenlijk niet meer achterblijven.

De komende maanden zal duidelijke worden welke sentimenten er in de vijf verschillende gemeenten leven, hoe sterk die zijn en of de raadsleden in staat zullen zijn om zo nodig over hun eigen schaduw heen te springen in het belang van het regionale collectief. Dat hoeft zeker niet door middel van een fusie tot één nieuwe gemeente, zegt ook Brinkman: “Maar de vrijblijvendheid is er wel een beetje af. We moeten eruit komen, want anders sta je toch een beetje met de broek naar beneden en ik weet niet of we dat nou moeten willen.”

Leiden Leiderdorp Oegstgeest Politiek Regio Voorschoten Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×