Gemeente: "Leidse parkeerboetes gewoon geldig"

De gemeente Leiden gaat geen enkele parkeerboete kwijtschelden of terugbetalen die is opgelegd na 1 januari 2015. Onlangs deed het Gerechtshof in Den Haag uitspraak in een zaak die een bioscoopbezoekers had aangespannen tegen de opgelegde boete. In die zaak oordeelde de rechter dat de parkeerboete die de gemeente Leiden in februari 2015 had opgelegd, niet geldig was. Hij was formeel opgelegd door een ‘heffingsambtenaar’ terwijl die functie was wegbezuinigd.

De gemeente stelt nu in een verklaring dat alleen boetes die zijn opgelegd tussen 1 januari 2015 en 1 juli 2015 zijn opgelegd terwijl de aanwijzing van de heffingsambtenaar die bevoegd is tot het uitschrijven van parkeerboetes niet goed geregeld was. De aanwijzing van die heffingsambtenaar had overigens niet alleen betrekking op de parkeerboetes, maar ook op leges, marktgelden, binnenhavengelden en parkeerbelasting voor vergunninghouders.

Het college van b en w heeft op 21 april 2015 de aanwijzing van de heffingsambtenaar correct vastgesteld, die op 1 juli 2015 in werking had moeten treden. Recent is geconstateerd dat dit aanwijzingsbesluit niet gepubliceerd is in gemeenteberichten en daarom niet in werking is getreden. Hierdoor was de gemeente sinds 1 juli 2015 formeel niet bevoegd om parkeerboetes, leges, marktgelden, binnenhavengelden en parkeerbelasting voor vergunninghouders op te leggen. Dit wordt met publicatie op donderdag 24 augustus 2017 hersteld en daarmee treedt de bevoegdhedenregeling alsnog in werking.

Alle naheffingsaanslagen, leges en andere aanslagen die ouder zijn dan zes weken en waar geen juridische procedure meer tegen loopt zijn nu al geldig. Alle naheffingsaanslagen, leges en andere aanslagen die na 24 augustus 2017 worden opgelegd, zijn ook allemaal geldig

“Voor bezwaren tegen naheffingsaanslagen, leges en andere aanslagen die nu lopen of die de komende week worden ingediend, op grond van het niet in orde zijn van het aanwijzingsbesluit, geldt dat deze bezwaren worden afgewezen,” zo laat de gemeente weten. Zo nodig wil de gemeente de boete dan opnieuw opleggen.

112 Sleutelstad Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×