Wethouder Hans Rasch feliciteert de uitvoerder met de aanleg van de laatste rioolpijp in de Vlietwijk. (Foto: Gemeente Voorschoten).

Laatste rioolbuis project Vlietwijk Voorop aangelegd

Samen met de uitvoerder heeft de Voorschotense wethouder Hans Rasch (projectwethouder Vlietwijk) de laatste rioolpijp in de grond gelegd van het project ‘Vlietwijk Voorop!’ De handeling betekent het sluitstuk van de vervanging van in totaal tien kilometer rioolbuis ten behoeve van 1700 Voorschotense huishoudens. Ook zijn honderden putten vervangen.

Buurt voor buurt is in de afgelopen anderhalf jaar het rioolstelsel vervangen en gemoderniseerd. Het regenwater en het huishoudelijk afvalwater worden voortaan apart geloosd. Het regenwater komt zo weer terug in de sloten in de directe omgeving. Wethouder Hans Rasch spreekt van een belangrijke mijlpaal in het project Vlietwijk Voorop: “Petje af voor het goede werk.”

Ongeveer 1700 Voorschotense huishoudens worden op het vernieuwde rioolstelsel aangesloten. De Vlietwijk is gebouwd op veengrond waardoor in de afgelopen twintig jaar verzakkingen zijn opgetreden. Vernieuwing van het verzakte rioolstelsel werd hierdoor noodzakelijk. “Ook het klimaat is veranderd in de afgelopen twintig jaar. Dat merken we in Voorschoten ook,” aldus Rasch. “We hebben te maken met intensieve regenbuien waarop het oude buizenstelsel veel minder berekend was. In de toekomst zal het gescheiden rioolstelsel bijdragen aan de snellere afvoer van overtollig water.”

Om Vlietwijk weer te laten voldoen aan de huidige standaardinrichting voor de openbare ruimte wordt de wijk integraal aangepakt. De gemeente pakt de problematiek van de rioleringen, ondergrondse kabels en leidingen, de ophoging, de wegen, het groen en water en bijvoorbeeld de openbare verlichting zo veel mogelijk in samenhang aan.

 

Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×