Voorschoten verhoogt tarieven omgevingsvergunning fors

De gemeente Voorschoten voert een forse tariefsverhoging door voor het aanvragen van een omgevingsvergunning. Tot nu toe legt de gemeente fors toe op de aanvragen en daarom worden ze per 2018 meer kostendekkend gemaakt.

Tot 2017 waren de tarieven voor het aanvragen van een omgevingsvergunning in Voorschoten voor minder dan de helft kostendekkend. Om aan die situatie een einde te maken, worden de tarieven in 2018 naar het niveau van 85% kostendekkendheid gebracht.

Dit betekent dat de aanvrager meer bijdraagt aan de kosten voor het toetsen en beoordelen van aanpassingen aan woningen en gebouwen aan de normen van veiligheid, milieu en welstand. Deze verhoging van de legestarieven is verwerkt in de begroting 2018 en de Legesverordening voor 2018.

Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×