De D66 fractie wil weten hoe het gesteld is met de schoolsegregatie in Voorschoten (Foto: Lieuwe van Slooten).

D66 Voorschoten: pak schoolsegregatie aan

De D66 fractie in Voorschoten heeft schriftelijke vragen gesteld over segregatie in het basisonderwijs. Ze willen weten of het ook speelt in Voorschoten. “Kinderen moeten op jonge leeftijd gelijke kansen krijgen, ongeacht de achtergrond of welvaart van hun ouders. Tweedeling in het onderwijs leidt tot tweedeling in de samenleving. Dat moeten we voorkomen.” Zo laat fractieleider Adriaan Andringa weten.

De reactie is in navolging van het onderzoek van de onderwijsinspectie van deze week. Daaruit bleek dat segregatie in het basisonderwijs toeneemt. Dan gaat het niet alleen om etnische achtergrond van een kind, maar ook om het inkomen en opleidingsniveau van ouders. “Daarom wil D66 van de wethouder (Hans Rasch red.) weten hoe het met de schoolsegregatie in Voorschoten is gesteld. Als er aanleiding toe blijkt, moet de gemeente in gesprek met schoolbesturen om de tweedeling aan te pakken.”

Schooladvies
Tweedeling in het basisonderwijs leidt ook tot tweedeling in de verdere schoolloopbaan van kinderen. In hetzelfde onderzoek signaleert de onderwijs inspectie dat kinderen van laag opgeleide ouders nog altijd relatief lagere schooladviezen krijgen in verhouding tot de uitslag van hun eindtoets, dan kinderen van hoog opgeleide ouders. Andringa: “Het mag nooit zo zijn dat het schooladvies dat een kind krijgt voor het voortgezet onderwijs, afhankelijk is van het opleidingsniveau van de ouders van het kind of van zijn of haar klasgenootjes. Ieder kind moet een advies krijgen dat aansluit op zijn of haar eigen capaciteiten. D66 wil dat de gemeente in gesprek met schoolbesturen ook kijkt naar segregatie in schooladviezen.”

Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×