(Foto: Chris de Waard).

Taskforce openhouden zwembad Het Wedde compleet

De taskforce die in voorschoten moet onderzoeken hoe de toekomst van het zwemmen in het dorp er uit ziet, kan van start. Het college heeft de drie leden die samen de taskforce gaan vormen benoemd. Het zijn Peter Wielaart, Dick van der Bent en Fons Bultman die gezamenlijk de taskforce Zwemmen in Voorschoten vormen.

In juli van dit jaar moet hun advies klaar zijn en wordt het naar de gemeenteraad gestuurd die het kan gebruiken bij de verdere besluitvorming rond de toekomst van Het Wedde. Wethouder Daan Binnendijk is blij dat de taskforce nu compleet is: “Fijn dat we nu van start kunnen gaan. Ik ben er van overtuigd dat deze experts een gedegen en onafhankelijk advies zullen geven zodat de raad van Voorschoten een evenwichtige keuze kan gaan maken.”

De raad van Voorschoten heeft tijdens de begrotingsbehandeling in november 2017 unaniem een motie aangenomen met een opdracht aan het college van burgemeester en wethouders om een onafhankelijke taskforce ‘Zwemmen in Voorschoten’ op te richten. Het doel van deze taskforce is het in kaart brengen van mogelijke scenario’s om zwemmen binnen Voorschoten mogelijk te houden. Daarbij betrekt de taskforce onder andere informatie over de exploitatie van zwembaden in andere gemeenten, een vraag- en aanbod-analyse en een nulscenario.

Leden taskforce
De taskforce bestaat uit mensen die hun sporen hebben verdiend in de zwembadwereld. Wielaart is al 43 jaar actief in het zwembadwezen. Hij heeft diverse leidinggevende functies vervuld en adviseert gemeenten op het gebied van zwembaden en hun exploitatie. Zo heeft hij ervaring op het gebied van uitbreiden van activiteiten en aanboren van nieuwe doelgroepen. Dick van der Bent is voormalig directeur van Sportbedrijf Katwijk, waaronder het beheer valt  van vijf sporthallen, vijf gymzalen, een multifunctioneel centrum, een schietsportaccommodatie en een zwembad. Het derde lid, Fons Bultman, is consultant op het gebied van sport en bestuurslid bij de vereniging Sport en Gemeenten (VSG).

 

Advertentie

Politiek Sport Voorschoten


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×