Bijna honderd ideeën voor onderhandelende partijen in Voorschoten

Tot en met afgelopen weekeinde konden inwoners van Voorschoten ideeën inleveren voor de formatie. Meer dan tachtig inwoners en vertegenwoordigers van organisaties hebben daadwerkelijk ideeën ingestuurd naar de onderhandelende partijen die in totaal bijna honderd suggesties binnenkregen.

De ideeën gaan over veel verschillende onderwerpen. Zo kwamen er onder andere ideeën over de openbare ruimte, afvalinzameling, groen, burgerparticipatie, cultuur, economie, sportvelden, verkeer en wonen binnen. Raadsleden van VVD, GroenLinks en D66 buigen zich sinds vorige week in werkgroepen over de plannen voor de komende vier jaar. Deze werkgroepen gaan de komende weken ook met de ideeën aan de slag.

Bruikbare ideeën komen terecht in het coalitieakkoord. In dit akkoord staan de afspraken van de coalitiepartners voor de komende bestuursperiode. Op www.voorschoten.nl/formatie komt een overzicht van de ideeën. In het overzicht wordt aangegeven of een idee al dan niet in het akkoord is terechtgekomen. Het e-mailadres formatie@voorschoten.nl blijft tijdens de formatie bereikbaar voor vragen en opmerkingen.

Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×