Wethouder Paul Dirkse van financiën gaf gisteren in de raad een toelichting op de programmabegroting. (Foto: Chris de Waard).

Leiden voert extra OZB-verhoging door voor niet-woningen

De gemeente Leiden komt terug op het voornemen om de Onroerend Zaakbelasting voor niet-woningen in de toekomst alleen nog maar te heffen bij de vastgoedeigenaren. Wethouder Dirkse van financiën wilde op die manier jaarlijks 1,2 miljoen euro extra ophalen die de gemeente nu misloopt omdat niet altijd duidelijk is wie de gebruiker van een pand is. Ook bij leegstand kwam het gebruikersdeel van de OZB niet binnen. Omdat de eigenaar wel altijd bekend is dacht de gemeente met het verleggen van het gebruikersdeel een makkelijke manier te hebben gevonden om het misgelopen geld voortaan wel te innen.

Chris de Waard in gesprek met wethouder Dirkse over de forse stijging van de OZB voor niet-woningen.

Op verzoek van de eigenaren van de niet-woningen gaat dat voornemen niet door. Eigenaren en gebruikers blijven gewoon allebei een OZB-aanslag krijgen, alleen wordt die wel een stuk hoger dan eerder was aangekondigd. De stijging is voor beide groepen 4,6% als de gemeenteraad ermee instemt. In ruil voor de extra stijging belooft de gemeente meer werk te maken van leegstandsbestrijding.

Reden voor de pandeigenaren om te pleiten voor een hogere belasting is dat ook de huurders van de niet-woningen via de OZB een stem hebben in het Ondernemersfonds. Een percentage van de OZB die Leiden binnenkrijgt voor bedrijfspanden en andere niet-woningen gaat naar dat fonds om gemeenschappelijke voorzieningen mee te betalen. Bijvoorbeeld extra groen op een bedrijventerrein of het inschakelen van een beveiligingsbedrijf. Als de OZB alleen door de eigenaren zou worden opgebracht verliezen de huurders hun stem in het Ondernemersfonds en daarmee invloed op de besteding van de gelden.

Leiden Politiek


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×