(Foto: Chris de Waard).

Vanavond Politiek Café van Partij Sleutelstad met Code Oranje

De onlangs opgerichte landelijke en provinciale ‘beweging voor directe democratie’ Code Oranje stuurt vanavond een afvaardiging naar het Politiek Café van de Leidse lokale partij PS (Partij Sleutelstad).

Aanvankelijk zou de burgemeester van Heerhugowaard, Bert Blase, om 20.00 uur in de Vergulde Kruik een ‘pitch’ houden over zijn aan de PS verwante club. Op het laatste moment heeft de beweging ervoor gekozen om René Bekker de inleiding te laten verzorgen en de daaropvolgende vragen te beantwoorden.

Oprichter
“René Bekker uit Zoetermeer is een van de belangrijkste kandidaten van Code Oranje voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland en de Eerste Kamer,” meldt PS-fractievoorzitter Maarten Kersten. “Hij is een van de oprichters van Code Oranje. Hij was van 1994 – 2000 de assistent van Max van der Stoel als Hoge Commissaris voor Nationale Minderheden bij de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). Ook was Bekker assistent van de VN-rapporteur in Irak.”

Tijdens het tweede politiek café van PS, in de achterzaal van café De Vergulde Kruik in de Haarlemmerstraat, worden verschillende onderwerpen behandeld. De actualiteit van de Leidse raad en ontwikkelingen in de stad, maar ook zaken die aangedragen worden door de aanwezigen.

De door de PS-fractie zelf geplande onderwerpen zijn voor de pauze:
1. de door PS samen met de gemeente ontwikkelde nieuwe systemen voor burgerzeggenschap
2. de actualiteit in de raad, verantwoording over de tot nu toe ingenomen standpunten en behaalde resultaten door PS in de raad; bijvoorbeeld het voorstel voor het behoud van publieksbalies in het te verbouwen Stadhuis en het instellen van een onafhankelijke Leidse conflictmakelaar tussen gemeente en burger.
3. de website en oproep voor een forum.;
4. instellen klankbordgroepen, werkgroepen bijv. de groepen
5. Instellen van een vast spreekuur door de raadsleden op elke woensdag van 16-19 uur in de Vergulde Kruik, maar ook om de maand in een wijk-locatie, buurtkamer e.d.
6. de pitch door Code Oranje.

Raadsvoorstellen
Belangrijkste onderwerp bij het eerste agendapunt voor de pauze is de stand van zaken betreffende de voorbereide PS-raadsvoorstellen voor nieuwe democratie, zoals regelmatige digitale referenda in stad en wijk, e-peilingen, e-tools, burgerinitiatieven, recht van amendement voor niet-raadsleden, en het “right to challenge” voor de burger.

Na de pauze kan het publiek zelf onderwerpen aandragen en is er een open discussie voor alle belangstellende burgers van Leiden. Bijvoorbeeld: is men voor het volledig of gedeeltelijk verbieden van vuurwerk of vindt men dat je dat eerst met een digitale peiling aan de burgers moet voorleggen, desnoods per wijk of zone? Wil men ook peilingen over andere projecten in de stad, en zo ja welke?

Advertentie

Leiden Politiek Regio


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×