(Foto: Portaal).

Portaal beperkt huurverhoging voor grootste deel huurders tot inflatie

Een grote meerderheid van de huurders van Portaal gaat per 1 juli aanstaande wel meer huur betalen, maar die stijgt alleen met het inflatiecijfer van 1,6 procent. “Zo helpen we onze huurders hun woonlasten betaalbaar te houden. Dit beleid voeren we al enkele jaren en zetten we door zolang onze financiële positie dat toestaat”, meldt de corporatie. Portaal verhuurt ruim 52.600 woningen in de regio’s Amersfoort, Arnhem, Leiden, Nijmegen en Utrecht.

Inkomen bepaalt huuraanpassing
Volgens de wet mag Portaal de huren elk jaar aanpassen. De reden hiervoor is dat de corporatie, net als iedereen, te maken heeft met stijgende kosten door onder meer de inflatie. De overheid bepaalt wat de maximale huuraanpassing is. Daarbij wordt gekeken naar het inkomen van de huurder.

Lagere inkomens
Voor huishoudens met een bruto jaarinkomen lager dan 42.436 euro en een huur lager dan 720,42 euro is de huuraanpassing maximaal inflatievolgend. Dat is 2,5 procent lager dan wettelijk maximaal is toegestaan. Dit gaat voor alle regio’s waar Portaal actief is samen om 42.843 huishoudens die ruim 81 procent van de huurwoningen van Portaal vertegenwoordigen. Ook diverse andere groepen huurders krijgen geen huurverhoging. Bijvoorbeeld omdat er een sloopbesluit is genomen voor hun woning, of er dit jaar een renovatie op stapel staat.

Hogere inkomens
Voor de huishoudens met een inkomen hoger dan 42.436 euro is de huuraanpassing maximaal 5,6 procent (1,6 procent inflatie + 4 procent verhoging). Hier gebruikt de corporatie wel de maximale ruimte die de wet biedt. “Hierdoor betalen zij een huur die beter past bij hun inkomen en leveren zij ook een bijdrage aan het betaalbaar houden van de huren voor huurders met een lager inkomen”, aldus Portaal.

Maatwerk bij inkomensdaling
Op de website van Portaal staat uitgebreide uitleg over de huuraanpassing per 1 juli 2019. De informatie is te vinden op https://www.portaal.nl/ik-huur/huur-betalen/huuraanpassing/. Daar staat informatie over de commissie Huurmaatwerk. Die is er voor huurders die te maken hebben gekregen met een plotselinge daling van hun inkomen. In sommige gevallen komen die huurders in aanmerking voor huurverlaging. Portaal verlaagt bij huurders met recht op huurtoeslag en een huur boven de 720,42 euro de huur naar 720,42 euro. Dit gebeurt op aanvraag van de huurder zelf.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×