College van B&W Zoeterwoude presenteert de begroting 2020. (Foto en video: Robbert Beurse).

Inwoners Zoeterwoude gaan meer betalen ondanks positieve begroting

De burgemeester en wethouders van Zoeterwoude presenteerden donderdag hun begroting voor 2020. Een begroting die in het teken stond van investeren in de toekomst. “Het gaat goed met Zoeterwoude, we hebben sluitende meerjaren begroting kunnen presenteren en daar zijn we blij mee”, verklaarde wethouder en penningmeester Ton de Gans na afloop tegenover Sleutelstad.

Lasten gaan omhoog
Ondanks dat de huidige inkomsten van de gemeente voldoende zijn om alle uitgaven te betalen kiest het college er voor om enkele lasten te verhogen. De OZB (Onroerendezaakbelasting) en afvalstoffenheffing zullen volgend jaar omhoog gaan. “We hebben als gemeente een aantal ambities die we graag waar willen maken, en daar moeten we nu al geld voor reserveren”, aldus de Gans. Sportwethouder Ruud Bouter: “De bouw van een nieuwe Klaverhal en herinrichting van Sportpark Haasbroek zijn hele mooie projecten met voorzieningen die echt nodig zijn, daar is geld voor nodig”. De extra OZB inkomsten worden gereserveerd zodat er bij de bouw van de nieuwe sporthal en herinrichting van Haasbroek (voorlopig gepland in 2023-2024) voldoende kapitaal beschikbaar is. Ook de opbrengst van de verkoop van de grond waar de huidige Klaverhal op staat zal de gemeente reserveren.

Groei
Zowel in woningen- en inwoneraantal gaat het dorp de komende jaren flink groeien. Met name Zoeterwoude Rijndijk zal de komende jaren flink wat meer inwoners tellen. “Dit levert de gemeente extra geld op, maar dit geld is bedoeld en nodig om te investeren in de extra bewoners. Meer mensen betekent ook meer uitkeringen en meer vraag om voorzieningen”, aldus de Gans.

Afval
Ook de kosten voor het inleveren van restafval zullen, net als in de omliggende gemeenten, stijgen. Toch is burgemeester Liesbeth Bloemen, die afval in haar portefeuille heeft, positief. Nadat de gemeente Zoeterwoude vorig jaar startte met gratis ophalen van GFT en PMD afval, daalde de hoeveelheid restafval (die tegen betaling naar ondergrondse containers gebracht moest worden) enorm. “We hebben echt een enorme slag gemaakt de afgelopen jaren. Ik ben blij dat de burgers zo goed zijn gaan scheiden, anders was het inleveren van afval nog veel duurder geworden”, aldus Bloemen.

Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×