Het Stadsparkeerplan is volgens Leiden Groen Bereikbaar een goed voorbeeld van een werend alternatief. (Foto: Stadsparkeerplan).

Ondernemers starten petitie tegen parkeerplannen gemeente

Het Leidse college houdt in haar onlangs gepresenteerde Mobiliteitsnota en Parkeervisie onvoldoende rekening met de economische vitaliteit van de stad. Zo worden er hoge parkeertarieven gerekend, zonder dat er een goed alternatief geboden wordt, dat stelt Leiden Groen Bereikbaar. Het initiatief van verschillende ondernemersverenigingen is daarom een petitie gestart.

De gepresenteerde Mobiliteitsnota 2020-2030 en de Parkeervisie moeten op een aantal punten worden aangepast vindt Leiden Groen Bereikbaar. In de plannen wordt autogebruik ontmoedigd. Er wordt tevens gesproken over het opheffen van parkeerplaatsen, het uitbreiden van parkeerzones en het verhogen van de parkeertarieven. “Bewoners van de stad komen daardoor in de knel. Zolang zij geen duidelijke alternatieven hebben, zullen zij nog steeds gebruik moeten maken van de auto. Daarom moet de volgorde andersom: eerst de alternatieven realiseren en dan het parkeerbeleid aanpassen”, zegt Erwin Roodhart, manager Stadsbreed bij Ondernemend Leiden namens het collectief.


Nieuws071-presentator Gerry van Bakel in gesprek met Erwin Roodhart over petitie Leiden Groen Bereikbaar.

Parkeergeld voor personeel
Bedrijven lijden ook schade doordat zij slecht bereikbaar zijn, stellen de ondernemersverenigingen. Ze verliezen klanten omdat klanten kiezen voor bedrijven in andere steden. Met als gevolg dat er geen milieuwinst wordt bereikt en er is sprake van economische schade. Roodhart: “Sommige bedrijven worden gedwongen om grote bedragen aan parkeergeld voor hun personeel te betalen. Dat kan ondernemers uiteindelijk de das om doen.”

Veel ondernemers staat het water door de coronacrisis sowieso al aan de lippen, zegt het collectief. Er is niet veel nodig of zij zijn gedwongen om hun bedrijf te staken. Een verhoging van parkeergelden zal de laatste druppel zijn. Leiden Groen Bereikbaar roept het gemeentebestuur op om beleid te ontwikkelen waardoor Leiden werkelijk groen bereikbaar wordt. Dit kan gerealiseerd worden door een juiste volgorde te hanteren. Zo moeten er eerst alternatieven zijn voor autogebruik, voordat autogebruik ontmoedigd wordt, door beperkte toegang en hoge parkeertarieven. “Alleen door de logische volgorde te hanteren, bereiken we dat Leiden in plaats van vals autoluw werkelijk groen bereikbaar wordt”, aldus Roodhart.

 

Alternatief plan
Om het gemeentebestuur hierin een handje te helpen, heeft Leiden Groen Bereikbaar een kaart ontwikkeld waarin mogelijke alternatieven getoond worden. Alternatieven voor het personenvervoer en alternatieven voor de leveranciers om zo het vervuilende verkeer uit de stad te houden. Voor bezoekers en medewerkers geldt dat zij hun auto aan de rand van de stad kunnen parkeren op een van de transferia om van daaruit met duurzaam vervoer, zoals elektrische busjes of fietsen, naar de stad kunnen. Bewoners kunnen hun auto kwijt in een van de parkeergarages aan de randen van het centrum. Leveranciers kunnen eveneens gebruik maken van de transferia aan de rand van de stad. Op deze ‘hubs’ worden goederen overgezet op kleiner en elektrisch vervoer om van daaruit de stad in te rijden. Leiden Groen Bereikbaar vindt dat het gemeentebestuur moet openstaan voor dergelijke praktische inbreng vanuit de samenleving. Leiden Groen Bereikbaar noemt het Stadsparkeerplan als een voorbeeld van een onmisbaar particulier initiatief, waardoor de concurrentiepositie van Leiden verbeterde.

 

Leiden Groen Bereikbaar
Leiden Groen Bereikbaar zet zich in voor een stadsbreed overleg over de bereikbaarheid van Leiden in 2030 en verder. Het is een initiatief van: Ondernemend Leiden, Bedrijvig Leiden, BV Leiden, Ondernemersfonds Leiden, Centrummanagement Leiden, Leiden Bio Science Park, Businessplatform Schipholweg, VNO-NCW Rijnland, KHN Leiden, Vastgoed Binnenstad Leiden, INRetail, winkelcentrum de Luifelbaan en Hoteloverleg Leiden.

Duurzaamheid Economie Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×