(Archieffoto: Chris de Waard).

Universiteit teleurgesteld over uitblijven extra Europees geld voor wetenschappelijk onderzoek

De Universiteit Leiden is erg teleurgesteld over de voorgenomen plannen van de Europese Unie om geen extra budget voor onderzoek ter beschikking te stellen. Rector magnificus Carel Stolker steunt de gezamenlijke verklaring van de Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW). Daarin staat dat ze ‘diep teleurgesteld’ zijn in de uitkomst van de Europese meerjarenbegroting.

In die Europese meerjarenbegroting worden de subsidie-uitgaven naar wetenschappelijk onderzoek voor de komende zeven jaar bepaald. Hoewel er een verhoging van het budget werd verwacht komt dat extra geld er niet. Volgens de verklaring van het KNAW is er 13,5 miljard euro geschrapt uit het onderzoeksprogramma Horizon Europe, de opvolger van Horizon 2020.

De KNAW schrijft in de verklaring: “Om de grote problemen die ons op het gebied van gezondheid en economie te wachten staan het hoofd te kunnen bieden, zijn slimme budgettaire keuzes nodig. De wetenschap kan de overheid en burgers sneller de kennis aanreiken voor een antwoord op nieuwe (ook onverwachte) vraagstukken als zij structureel vernieuwend onderzoek kan blijven doen.”

De Universiteit Leiden heeft net als veel ander universiteiten dankzij het onderzoeksprogramma Horizon 2020 meerdere onderzoeken kunnen financieren. “Het is een prestigieuze subsidie”, zegt een woordvoerder van de Universiteit Leiden tegen Sleutelstad. Volgens de zegsvrouw krijgt de universiteit per jaar zo’n twee à drie van die subsidies toegekend. “Het is een zware competitie en het gaat om grote bedragen”, aldus de woordvoerder.

Bedongen korting
Om te concurreren met buitenlandse universiteiten zijn de Europese onderzoekssubsidies erg belangrijk voor de Universiteit Leiden. “We doen het al met heel weinig. Relatief zijn de budgetten al klein”, zegt de woordvoerder. Via Twitter liet rector magnificus Carel Stolker dan ook weten de voorlopige Europese meerjarenbegroting als groot verlies te zien voor onderzoek en innovatie. “Hoe gaan we de uitdagingen te lijf zonder extra budget voor onderzoek en innovatie?”

In de verklaring van de KNAW onderschrijven ze het belang van de Nederlandse kenniseconomie. “Om de concurrentiepositie te versterken is zowel nationale als Europese financiering nodig”, zo staat in de verklaring. Nederland zou in hun ogen achter blijven in zijn bijdrage aan onderzoek en innovatie. Daarom pleit de KNAW er voor om de bedongen korting op de Nederlandse afdracht aan de EU-begroting de komende jaren in te zetten voor het onderzoek en innovatiebudget.

Advertentie

Leiden Onderwijs


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×