(Foto: Kim van Dijk).

Gemeente Leiden blijft aansturen op fusie tussen Leiden Marketing en Centrummanagement Leiden

Hoewel de onderlinge samenwerking tussen Leiden Marketing (LM), Centrummanagement Leiden (CML) en het Cultuurfonds Leiden (CFL) de afgelopen periode sterk is verbeterd, blijft het Leidse college van mening dat in elk geval de twee eerstgenoemde organisaties zouden moeten fuseren. Dat schrijven de wethouders Yvonne van Delft en Paul Dirkse in een gezamenlijke brief aan de gemeenteraad. Beide organisaties vinden een fusie echter een stap te ver en hechten vooralsnog aan de eigen zelfstandigheid. “Als college betreuren we dat.”

De drie organisaties zijn gevestigd in het Handelshuis aan de Stationsweg, maar werkten in het verleden volgens het college niet altijd goed samen. Om daar verbetering in aan te brengen, werd vorig jaar een intensief traject gestart met hulp van twee verschillende procesmanagers. Sinds september 2019 is een kwartiermaker aan de slag met een voorstel waarin de drie organisaties beloven beter te gaan samenwerken. “In dat voorstel kunnen we ons gedeeltelijk vinden,” zo schrijven de twee wethouders.

Zes speerpunten
LM,  CML en het CFL willen nauwer gaan samenwerken en hebben daarvoor een zestal speerpunten benoemd om gezamenlijk aan te pakken. Het versterken van de centrumfunctie van de Leidse binnenstad, het opzetten van een denktank die een meerjarige agenda voor de stad gaat opstellen en het verder uitrollen van een uitagenda die zich richt op alle bezoekers en bewoners van Leiden. Mogelijk komt er ook een Uitburo dat allerlei evenementen gaat faciliteren en gaan de drie organisaties zich gezamenlijk bezighouden met de voorbereidingen van Leiden als European City of Science in 2022. Tenslotte moet het Cultuurkwartier zich verder ontwikkelen en gaan de drie een (grotere) bijdrage leveren aan het ontwikkelen van toerismebeleid.

Mismatch
Aanleiding voor het verbeteren van de onderlinge samenwerking tussen Centrummanagement Leiden, Leiden Marketing en Cultuurfonds was volgens de gemeente meerledig. “Leiden heeft de laatste jaren een hele ontwikkeling doorgemaakt en we dragen de slogan ‘Stad van Ontdekkingen; stad van internationale kennis en historische cultuur’ steeds beter uit. Deze groei kan als een schaalsprong worden gezien die Leiden momenteel doormaakt en is mede een verdienste van de inzet van de drie organisaties in het Handelshuis”, zo staat in de brief aan de raadsleden.

De huidige opzet van de drie organisaties past volgens het college niet goed meer bij de veranderde opgave: “Dit uit zich onder meer in deels overlap van taken en het schuren van de onderlinge verhoudingen. Ook sluiten de uitgevoerde taken voor een deel niet meer goed aan bij de zaken waarvan wij als gemeentebestuur graag zien dat de organisaties zich daar nog meer op richten.”

Cultuurfonds blijft zelfstandig
Het Cultuurfonds Leiden wil ook zelfstandig blijven en die organisatie vindt daarvoor een gewillig oor bij de twee verantwoordelijke wethouders. “Cultuur staat niet altijd ten dienste van iets anders, het heeft ook een waarde op zichzelf,” zo liet het fonds in een aantal gesprekken met de gemeente weten. “Als college kunnen we ons hierin vinden en zien we het niet als vereiste dat het Cultuurfonds deel uit maakt van de toekomstige structuur, waardoor dat mogelijk ondergesneeuwd zou kunnen raken.”

Omdat het college een goede samenwerking met de twee andere Handelshuispartners wil borgen, wordt die als eis opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst met het Cultuurfonds. Daarin is ook de gemeentelijke subsidiëring geregeld. “Zo voorkomen we dat het samenwerken teveel van mensen afhankelijk is”, aldus Van Delft en Dirkse. Zoals gezegd is samengaan ook voor de twee andere organisaties vooralsnog een stap te ver. Het college laat zo’n fusie voorlopig noodgedwongen rusten. “Hierin hebben deze zelfstandige organisaties een eigen beslissingsbevoegdheid.” De organisaties hebben aangegeven om samengaan wel verder te onderzoeken. In de uitvoeringsovereenkomst met Leiden Marketing en het Centrummanagement Leiden neemt het college wel op dat een fusie het uiteindelijke streven moet zijn.

Financiën onder druk
Door de coronacrisis staan de inkomsten van in ieder geval Leiden Marketing onder druk. Die zijn voor een flink deel afkomstig uit de toeristenbelasting en door het massaal wegblijven van de bezoekers loopt Leiden, en daarmee Leiden Marketing, dit jaar zo’n 475.000 euro mis aan de verblijfsbelasting. Leiden Marketing is daarom al begonnen met het schrappen van banen om de klap in 2021 op te kunnen vangen. De inkomsten van de organisatie zijn namelijk gebaseerd op de binnengekomen verblijfsbelasting van het jaar ervoor.

Geen extra geld voor Cultuurfonds
Door de coronacrisis en het zelfstandig voortbestaan van de drie organisaties kan het college een door de raad aangenomen motie uit 2018 nog niet uitvoeren. GroenLinks en het CDA vroegen toen om een deel van de inkomsten uit de Leidse toeristenbelasting over te hevelen naar het Cultuurfonds om het wegvallen van de structurele bijdrage van Fonds 1818 te verzachten. De twee wethouders gaan binnenkort in gesprek met de Raad van Commissarissen van Leiden Marketing en het Hoteloverleg, dat namens het Ondernemersfonds Leiden over de besteding van de middelen van de toeristenbelasting met Leiden Marketing overlegt. Daarbij zal ook de wens om een deel van het marketingbudget over te hevelen naar cultuur worden besproken. Dit najaar volgt dan de uitkomst van die besprekingen, waarna de raad zich erover kan buigen. “Samen met de beloofde evaluatie van de toeristenbelasting.”

Advertentie

Cultuur Economie Leiden Politiek


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×