Sjoerd van den Dool op de avond dat hij het wethouderschap misliep (Foto: Lieuwe van Slooten).

Sjoerd van den Dool doet zijn verhaal na mislopen wethouderschap: 'Het was echt een shit akkefietje'

26 september 2019, verreweg de meest bewogen dag voor Sjoerd van den Dool in zijn politieke loopbaan. De politicus zou die avond benoemd worden tot wethouder, maar dat ging op het laatste moment niet door. Een handhavingsverzoek van zijn buren bracht een illegale uitbouw aan het licht bij de gemeente. Lang wilde Van den Dool er niets over zeggen omdat het ‘verhaal breder’ was. Bijna een jaar later doet hij eindelijk zijn boekje open.

Even terug naar de dag 26 september. Je zou die avond benoemd worden als wethouder in Voorschoten. Een baan waar je graag aan wilde beginnen. Hoe verliep die dag?
Ik werd om elf uur gebeld met de mededeling dat ik het niet zou worden. Dat deed heel veel pijn, ik voelde me leeg. Ik heb in stilte even een momentje voor mijzelf genomen en om alles op een rijtje te zetten. Vervolgens heb ik een knop omgezet en al mijn energie bij elkaar geraapt om die avond toch naar de raadszaal te komen.

Het moest een feestelijke avond worden. Nanning Mol, die je zou opvolgen, nam afscheid van de raad omdat hij burgemeester werd in Laren. Hoe was die avond in de raadszaal?
Dat was heel moeilijk, maar ik vond het belangrijk om te gaan voor Nanning. Ik heb jarenlang fijn met hem samengewerkt. Dus hij verdiende een waardig afscheid.

Je partij trok je voordracht in vanwege een handhavingsverzoek van je buren. Je had een schuurtje in je tuin op illegale grond gebouwd. Wat was er nou precies aan de hand?
Het ging om een klein schuurtje dat op nog te verkrijgen gemeentegrond stond. Om dat daar neer te zetten heb ik de weg bewandeld die er voor zo’n proces geldt. Ik kreeg toestemming van de gemeente om de grond te kopen. Alleen moest de koopakte nog gestuurd worden. Die is ergens op een stapel beland bij de gemeente en dus was de grond formeel nog niet van mij. De gemeente gaf steeds aan dag het wel goed zou komen. Daarom had ik het schuurtje er al neergezet. Achteraf gezien had ik daar meer achteraan moeten gaan. Het was dus een fout, en niet voor herhaling vatbaar, om niet eerst het gehele proces af te wachten. Aan de andere kant waarom deed de gemeente niet haar toegezegde taak? Ik had er al meerdere keren om gevraagd.

Fractievoorzitter Katrien van Meenen sprak van een hetze tegen jou. Was er sprake van een hetze? Heb je ruzie met je buren?
Nee, ik had een normale verstandhouding met ze. We hebben nog overlegd bij het neerzetten van het schuurtje. Ze hebben mij er zelfs een handje bij geholpen. Ik weet wel dat ze boos waren op de gemeente omdat ze waren aangesproken over overhangend groen. In dat conflict is ook de door mij te verkrijgen grond meegenomen. Dat was lang wachten op de gemeente. Hun woede richtte zich op mij toen ik voorgedragen werd als wethouder. Ik denk dus dat het handhavingsverzoek niet zozeer persoonlijk aan mij gericht was, maar omdat ik wethouder werd, zagen ze mij als de gemeente. Het was eigenlijk een simpel oplosbaar probleem voor iedereen. Het was echt een ‘shit akkefietje’.

Heb je je buren naderhand nog gesproken?
Ja. Dat was een zeer emotioneel gesprek. Zij waren ook aangedaan over de situatie en zeiden het niet zo te hebben bedoeld. Ik heb het schuurtje weggehaald en ben daarna verhuisd. Dat had overigens niks met de situatie te maken en was al eerder gepland.

Wat gebeurde er in de weken er na die ene avond? Je had je baan al opgezegd..
Mijn baan terugkrijgen had eigenlijk de eerste prioriteit. Ik had immers nergens aanspraak op en zou met mijn gezin terug zijn gevallen op het bestaansminimum. Ik heb er hard voor moeten werken om mijn baan terug te krijgen, maar dat is uiteindelijk gelukt met dank aan een goede werkgever. Als dat niet zo snel was gelukt was de klap nog groter geweest, want ik vond mijn ‘straf’ al disproportioneel voor wat ik fout heb gedaan.

Heb je overwogen om helemaal uit de politiek te stappen?
Nee. Ik vond het teveel om mijn raadszetel op te geven. Ik wil dingen voor het dorp blijven doen. Met mijn ervaring denk ik ook zeker dat ik het verschil kan maken.

De kwestie is lang in de doofpot gestopt. Nu wil je eindelijk je verhaal doen. Waarom nu pas?
Ja het duurde lang voor mij om het te verwerken. Ik wilde ook eerst weten wat er allemaal precies aan de hand was. Nu wil ik het afsluiten en naar de toekomst kijken. Toch doet het mij nog steeds wat als ik bijvoorbeeld zie hoe een minister zijn eigen wet overtreed. Dat wordt dan afgedaan met een ‘sorry’ en hij kan weer verder. Als ik het betrek op mijn eigen situatie, dan was dat anders. Bij mij stond niemand achter mij.

Neem je je partij wat kwalijk? Zij trokken de voordracht immers in..
Nee niet persoonlijk. Ik ben ook verder gegaan als raadslid en zit gewoon in de fractie. Wel denk ik dat ze het anders hadden kunnen doen. De beslissing om mijn voordracht in te trekken werd naar aanleiding van het handhavingsverzoek direct genomen. Dat hadden ze ook kunnen uitstellen en de situatie in rust kunnen beoordelen en oplossen, dan was er heel wat minder opschudding geweest. Maar het is wat het is. Ik geef niet zo gauw op en blijf ook niet haatdragend.

Je zit al tien jaar als raadslid in de Voorschotense politiek. Hoe lang blijf je nog in de politiek van Voorschoten?
Ik doe het echt graag. Ik denk dat ik met mijn ervaring veel kan bijdragen, en heb ook het gevoel dat ik wat vrijer ben en dat ik meer mijn eigen geluid laat horen. Dat probeer ik ook te doen op verschillende dossiers. Volgende zomer ga ik nadenken wat ik politiek nog verder wil gaan doen. Ik heb op dit moment niet de ambitie om de landelijke politiek in te gaan.

Wat vind je belangrijke punten om je voor te blijven inzetten? Ik hoor je veel over de Kruispuntkerk als multifunctionele accommodatie..
Zeker. Dat is een van de dossiers waar ik mijn ervaring goed kan gebruiken. Gezien mijn kennis van ontwikkeling en financiën en van wat ik hoor en voel waar Voorschoten behoefte aan heeft, zet ik me graag in om het centrum te versterken en levendig te houden.

De begrotingsbehandeling komt er ook weer aan. Een tijd van scherpe keuzes. Dat was het altijd al op het gebied van financien in Voorschoten. Gezien de huidige coronacrisis wordt dat er niet minder op. Dus als je moest kiezen. Het Ambachts- en Baljuwhuis verkopen of het gemeentehuis?
Wellicht allebei. Het gemeentehuis staat immers al op de verkooplijst of moet als oud gebouw grondig, maar kostbaar worden verduurzaamd. Bovendien past het in een gezamenlijke ontwikkeling van meerdere centrumlocaties met ook woningbouw en het idee van een multifunctionele accommodatie, horeca, retail etc, kortom een levendig centrum voor een zelfstandig Voorschoten.

Politiek Voorschoten


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×