(Foto's: J.P. Kranenburg).

'Vlinderidylle' op voormalig Vlikoterrein aan Achthovenerweg

De Leiderdorpse wethouders Daan Binnendijk (Oude Rijnzone) en Rik van Woudenberg (openbare ruimte en duurzaamheid) hebben vanmorgen een deel van het voormalig Vlikoterrein ingezaaid met een bij- en vlindervriendelijk bloemenmengsel. De zaaiactie maakt deel uit van de groene herinrichting van dit terrein. “Op deze manier wordt 2,3 hectare van dit voormalige bedrijventerrein teruggegeven aan de polder”, aldus de gemeente Leiderdorp. De ‘vlinderidylle’ draagt bij aan het vergroten van de biodiversiteit in het dorp.

Burgemeester Laila Driessen is als voorzitter van de Groene Cirkel Bijenlandschap en Biodiversiteit blij de actie: “Het is een waardevolle samenwerking die nu resulteert in het ontwikkelen van een kleurrijk landschap. Dat ziet er niet alleen aantrekkelijk uit, maar draagt ook wezenlijk bij aan het vergroten van biodiversiteit. Dit is hard nodig om de achteruitgang van het aantal bijen, hommels en andere bestuivers terug te dringen.” Hoe meer verschillende planten en dieren ergens voorkomen, hoe groter de biodiversiteit. Een grote soortenrijkdom zorgt voor een robuuster en sterker ecosysteem dat makkelijker in staat is om te gaan met nieuwe omstandigheden.

Lage Zijde
De herstructurering van het bedrijventerrein maakt onderdeel uit van de gebiedsvisie Lage Zijde. Doel hiervan is het creëren van een kleiner bedrijventerrein dat beter in het landschap past. Aanleiding voor de gebiedsvisie was de verhuizing van afvalverwerkingsbedrijf Vliko naar Grote Polder in Zoeterwoude. De 2,3 hectare die Vliko heeft achtergelaten, krijgt een groene inrichting. Ook wil het gemeentebestuur de ruimtelijke kwaliteit van het resterende bedrijventerrein vergroten en het terrein beter landschappelijk inpassen.

Oude Rijnzone
De herstructurering van bedrijventerrein Lage Zijde vloeit voort uit afspraken binnen het samenwerkingsverband De Oude Rijnzone. Dat is het gebied langs de rivier de Oude Rijn, grofweg tussen Leiden en Bodegraven-Reeuwijk. De gemeenten Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Rijnwoude, Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, de Provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland werken samen aan de ontwikkeling van de Oude Rijnzone. Doel is om nu en in de toekomst voldoende ruimte te hebben voor bedrijvigheid, groen, woningen, vervoer en recreatie.

Duurzaamheid Leiderdorp


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×