De gemeente LV organiseerde vrijdag aan het einde van de middag een besloten informatiebijeenkomst. (Video: Gemeente Leidschendam-Voorburg).

Tegenstanders Vlietland-plannen: Pauze voor participatie

De PvdA Voorschoten pleit voor een pas op de plaats als het gaat om de plannen voor een park met 222 vakantiewoningen, 569 parkeerplaatsen en een restaurant in recreatiegebied Vlietland. Zo’n ‘pauze op participatie’ doet volgens fractievoorzitter Arnold Posthuma recht aan de door meer dan 17.000 tegenstanders ondertekende petitie. De partij weet zich daarbij gesteund door onder andere het Burgerinitiatief Vlietland Open en Groen en verschillende politieke partijen in Voorschoten, Leiden en Leidschendam-Voorburg (LV). Ook verschillende Statenfracties zijn kritisch.

De Leidschendam-Voorburgse wethouder Bianca Bremer nam de petitie samen met provinciebestuurder Anne Koning in ontvangst. De twee zeiden blij te zijn met alle betrokkenheid. “Daar kunnen we als bestuurders iets mee.” Slechts enkele uren later plofte een zogenoemde raadsinformatiebrief van wethouder Bremer in de mailboxen van de raadsleden van de gemeente Leidschendam-Voorburg. “Daarin was weinig terug te vinden van de open houding van de wethouder bij de petitie-overhandiging”, constateert Posthuma. “Als het aan het college van LV ligt, wordt het plan gewoon doorgezet.”

Dat is inderdaad waar het college van LV op aanstuurt. “Later dit jaar zal het college de raad een raadsvoorstel toesturen waarin de raad van Leidschendam-Voorburg wordt gevraagd het gewijzigde bestemmingsplan vast te stellen. Het college is van mening dat het ontwerpbestemmingsplan meer passend voor het gebied is ten opzichte van het huidige bestemmingsplan”, schrijft Bremer. Ze wijst erop dat er in de nieuwe plannen geen appartementencomplexen worden gebouwd en het aantal horecavoorzieningen terug wordt gebracht van drie naar één. Ook een golfclubhuis en tennisbanen zijn in het aangepaste plan geschrapt.

Golfbanen
Dat nu geldende bestemmingsplan werd al in 2005 vastgesteld en op basis daarvan mag de ontwikkelaar gaan bouwen. Dat plan voorzag onder andere in hoogbouw en golfbanen. Die komen in het plan waar de gemeenteraad van LV dit najaar over moet beslissen niet meer voor. De coalitiepartijen in Leidschendam-Voorburg, VVD, D66 en GBLV, vinden het nieuwe plan dan ook beter dan het oude plan en willen er daarom voor stemmen.

Biodiversiteit
Om de bittere pil voor de tegenstanders van de bouw in het gebied verder te vergulden, somt Bremer nog een hele serie zaken op die het college van LV als voordeel ziet. Geluidsschermen en -wallen om geluid van de A4 en de nieuwe Rijnlandroute tegen te houden en de fly-overs aan het zicht te onttrekken. De aanleg van twee hectare natuurlijke oevers om de biodiversiteit te versterken, een herplantplicht voor elke te kappen boom en ga zo nog maar even door.

Nieuws071-presentator Maarten Mulder in gesprek met fractievoorzitter Arnold Posthuma van de PvdA Voorschoten die een pas op de plaats wil voor de plannen om in Vlietland een vakantiepark te realiseren.

Zienswijzen
Bij de gemeente LV zijn 38 zienswijzen binnengekomen naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan Vlietland-Noord. Zodra de gemeente die allemaal heeft gewogen, wordt duidelijk of er wijzigingen in het ontwerpbestemmingsplan worden doorgevoerd. Daarna gaat het voorstel voor besluitvorming naar de gemeenteraad. “Daarbij is het goed om te beseffen dat de besluitvorming gaat over de wijziging van de plannen en niet over de wenselijkheid van recreatiewoningen in het gebied. Op basis van het huidige bestemmingsplan mogen deze woningen al gebouwd worden en de gemeente heeft geen juridische ruimte om bouwvergunningen die in lijn zijn met het huidige bestemmingsplan te weigeren”, houdt wethouder Bremer de raadsleden nog maar eens voor.

Pauze
De tegenstanders zijn het vooral oneens met de stelling dat het oude plan wordt uitgevoerd als het nieuwe plan niet wordt goedgekeurd. “Die gelatenheid is onterecht zegt fractievoorzitter Posthuma van de PvdA Voorschoten. Hij wil een ‘pauze op de participatie’ zoals hij het noemt. “Ruim 17.000 namen onder de petitie laten zien dat de inspraak onvoldoende was. Laten we alles een jaar bevriezen en ondertussen een nieuw bestemmingsplan maken.”

Dagrecreatie
In zo’n nieuw plan is in de ogen van de tegenstanders geen ruimte voor vakantievilla’s, maar vooral voor meer dagrecreatie. “Bouw geen vakantiehuisjes maar bijvoorbeeld een zorgboerderij, kleinschalige horeca en speeltuintjes”, loopt Posthuma vooruit op zo’n proces. Hij krijgt bijval van verschillende groepen die hun bezwaren tegen het vakantiepark naar de gemeente LV hebben gestuurd. Naast het ‘Burgerinitiatief Vlietland Open en Groen’ zijn dat onder andere de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming Den Haag en omstreken (AVN) en de Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg. Al die partijen zien liever meer dagrecreatie en pleitten net als de Voorschotense partijen voor uitstel van de besluitvorming.

Verroompottisering
Het burgerinitiatief dat de petitie heeft opgezet benadrukt in een brief aan de raadsleden van alle betrokken gemeenten ook om nu vooral niet te kiezen tussen twee kwaden. “Voer een goed participatieproces en een zorgvuldige weging van de belangen van alle betrokkenen. Volgend jaar kan er dan een nieuw voorstel komen dat past bij deze tijd. Dat geldt niet voor het plan van de gebiedsontwikkelaar. Dat is de ‘verroompottisering’ van een geliefd openbaar open en groen recreatiegebied.” Toon politiek moed! is de ultieme oproep aan de gemeenteraad van LV. “De Wet op de ruimtelijke ordening biedt de mogelijkheid om een pas op de plaats te maken.”

Publiek geld
PvdA-voorman Posthuma wijst er tenslotte ook nog op dat er ook veel publiek geld is gemoeid met de plannen. “Vijf tot tien miljoen voor het omleggen van wegen en het aanleggen van paden. En de geluidswerende wallen kosten ook nog eens miljoenen euro’s. En dat allemaal voor een voor privaat initiatief met villa’s.”

Bijeenkomst
Vrijdagmiddag werd in de hal van het gemeentehuis van LV een besloten informatiebijeenkomst gehouden. Alleen Statenleden en raadsleden uit LV, Voorschoten en Leiden waren daarvoor uitgenodigd. Ook de ontwikkelaar mocht de plannen nog eens komen toelichten. De bijeenkomst was deels te volgen via de website van de Gemeente LV. Inwoners die hun mening over het plan willen geven, kunnen dat volgens de gemeente LV later dit jaar doen tijdens de commissievergadering van de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg. Dat is het formele moment dat de raadsleden hun standpunt bepalen over het ontwerpbestemmingsplan Vlietland-Noord. Die commissievergadering zal naar verwachting plaatsvinden in november of december.

Burgerinitiatief Vlietland heeft onderstaand stappenplan naar de gemeenteraad van LV gestuurd.

Politiek Regio Voorschoten Dutch Lake Residence - Vlietland


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×