Wethouder North wijst aan hoe de 'Oude Lijn' van Leiden naar Dordrecht loopt. (Foto: Chris de Waard).

Rijk steekt 190 miljoen in opwaardering Leids stationsgebied

De gemeente Leiden krijgt van de Rijksoverheid 190 miljoen euro voor het opwaarderen en uitbreiden van station Leiden Centraal en de stationsomgeving. Dat vertelde wethouder Ashley North maandag in een exclusief interview aan Sleutelstad.

Vanwege de groei van het aantal inwoners in Leiden en de regio, neemt ook het aantal reizigers dat gebruikmaakt van het Knooppunt Leiden Centraal de komende jaren sterk toe. Om het stationsgebied en het station zelf voor te bereiden op de toekomst start de gemeente samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail, NS, de provincie Zuid-Holland en het Leids Universitair Medisch Centrum een zogeheten ‘MIRT-verkenning’ voor het gebied. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.

Afgelopen donderdag hebben alle genoemde partijen hun handtekening gezet onder de start van de MIRT verkenning van het project Oude Lijn. “Dat is misschien wel de belangrijkste spoorlijn van Nederland”, zegt North over de treinverbinding die van Leiden via Den Haag en Rotterdam naar Dordrecht loopt. Langs dat hele traject worden stations opgewaardeerd of bijgebouwd en op sommige delen wordt ook de railverbinding zelf uitgebreid naar vier sporen. In totaal trekt het Rijk twee miljard euro uit voor het hele project Oude Lijn.

Chris de Waard sprak met wethouder Ashley North over de plannen.

Fietsparkeren
In Leiden is het spoor zelf al op orde. Dat geldt niet voor de stationshal. Die wordt vergroot door er aan de stadszijde een stuk aan te bouwen. Ook komen er nog vele duizenden fietsplekken in de directe omgeving van het station. Zo’n 3.000 onder De Geus. dat is de nieuwe megabios waarvan aanstaande vrijdag de sloop van de huidige bebouwing start en nog zo’n 7.000 plekken op nader te bepalen locaties in het gebied. North: “Waar die precies komen wordt de komende jaren allemaal onderzocht. We willen in elk geval een deel van die plekken realiseren aan de kant van het LUMC. Aan de stadszijde is het straks al behoorlijk goed geregeld.”

Busstation
Ook de exacte inpassing van het nieuwe busstation wordt in de MIRT-verkenning meegenomen. “Uitgangspunt is dat het op de plek van de bestaande busperrons komt”, zegt North. “Maar we kijken ook naar de locatie waar nu de taxi’s staan en ook het voorterrein van het LUMC wordt bekeken. Al is het maar om te kunnen beargumenteren waarom bepaalde opties afvallen.” Of het busstation onder- of bovengronds wordt gebouwd is ook onderwerp van dat onderzoek. Wel is al duidelijk dat reizigers in de toekomst overdekt van de trein naar de bus kunnen lopen.

Tunnels
Een ander groot project wordt het verbeteren van de verbinding tussen Leiden Bio Science Park en de historische binnenstad. “Het station is nu zowel de doorgang tussen die twee delen van Leiden als een belemmering”, zegt North. “Daarom wordt ook gekeken hoe we die verbinding kunnen optimaliseren.” Daarbij hoort dat voor alle drie de bestaande tunnels wordt bekeken of ze verbreed kunnen worden. Het gaat daarbij dan dus om de tunnel naar de Rijnsburgerweg, naar de Plesmanlaan en de Joop Walenkamp bustunnel in het midden.

Ondertekening start MIRT verkenning: (Foto: PR).

Onderzoek
De komende twee jaar staan in het teken van de MIRT-verkenning voor het Knooppunt Leiden Centraal om zo tot een integraal plan voor het gebied te komen. “Daarbij worden in elk geval drie hoofdvarianten naast elkaar gelegd”, legt North uit. Een waarbij wonen als belangrijkste uitgangspunt wordt genomen, een waarbij mobiliteit op één staat en een derde variant waarbij het meeste belang wordt gehecht aan duurzaamheid. Die worden het vervolgens alle drie niet, maar er wordt een zo optimaal mogelijk plan uit gedestilleerd met de beste punten van de drie varianten.”

Participatie
Volgend jaar begint ook het betrekken van de stad bij de planvorming. De samenwerkingspartners waaronder dus de gemeente Leiden organiseren onder andere een brede  informatieavond. Ook wordt begin volgend jaar een speciale projectwebsite gelanceerd met actuele en relevante informatie. Vanaf de zomer van 2023 is het participatietraject meer gericht op het ontwerp van het Knooppunt Leiden Centraal. Hierover volgt in de loop van volgend jaar meer informatie.

Groei
Zuid-Holland is nu al de meest dichtbevolkte provincie van Nederland en tot 2040 komen er naar verwachting zo’n 400.000 mensen bij. Langs het spoor tussen Leiden en Dordrecht worden tot 2030 ongeveer 75.000 woningen, kantoren, zorg- en onderwijsclusters gebouwd. Dat kan alleen op een goed manier als ook de bereikbaarheid wordt geoptimaliseerd. Een integrale aanpak moet ervoor zorgen dat deze verstedelijking op een duurzame manier plaatsvindt en het groen in de Randstad behoeden kan blijven. Het is de bedoeling dat er zoveel mogelijk gebruik gemaakt zal worden van het ov in plaats van de auto.

Steden waar bestaande verbindingen en knooppunten aangepakt worden, zijn naast Leiden ook Den Haag, Rijswijk, Delft, Schiedam, Rotterdam en Dordrecht. Tussen Den Haag en Dordrecht komen ook verschillende nieuwe stations voor Sprinters.

Advertentie

Economie Leiden Politiek Regio MIRT Leiden Centraal


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×