Presentatie van de campagne. (Foto: Chris de Waard)

Leidse stadsnatuur in beeld: 'Zzzzoek de zeven soorten'

De gemeente Leiden start een campagne om samen met de inwoners bij te houden of investeringen in biodiversiteit ook opleveren wat vooraf was bedacht. Leiden glooiende oevers bijvoorbeeld tot meer insecten en amfibieën en nestelen er meer huismussen als er natuurinclusief wordt gebouwd.

Om dat vast te stellen zijn zeven ‘indicatorsoorten’ bepaald. Bij natuurvriendelijke oevers staat de bloedrode heidelibel volgens de stadsbiologen van de gemeente Leiden bijvoorbeeld model voor een goede biodiversiteit rond Leidse sloten en vijvers. “Als die bloedrode heidelibel wordt aangetroffen, zit het met andere soorten die je in zo’n omgeving mag verwachten ook wel goed”, legt wethouder Ashley North uit.

North spreekt van zijn zeven nieuwe vrienden en hoopt dat ook de rest van Leiden ze omarmt. Die ‘vrienden’ zijn zes dieren en een plant, namelijk de bloedrode heidelibel als referentiesoort bij natuurvriendelijke oevers, het bruin zandoogje in kruidenrijk grasland, de egel bij straatgroen, de rosse vleermuis in bosplantsoenen als het Bos van Bosman en de Leidse Hout, de huismus voor natuurvriendelijke bebouwing en de tureluur als indicator voor een gezond weidevogelgebied. Langs kademuren is de tongvaren een goed teken voor de kwaliteit van het water in de Leidse grachten en singels.

Wethouder Ashley North vertelt over zijn zeven nieuwe vrienden en hoopt dat zijn stadsgenoten ook vriendschap met ze sluiten.

Mensen die de komende tijd op zoek gaan naar de zes faunavrienden en de ene floravriend van Leiden kunnen die waarnemingen invoeren op de website www.waarneming.nl. De gemeente Leiden gebruikt de informatie die daar wordt verzameld vervolgens voor het in kaart brengen van de stadsnatuur en het zo nodig bijsturen van beleid. Op natuur.leiden.nl kan vervolgens iedereen zien hoe het er in Leiden voorstaat met een flink aantal dier- en plantsoorten.

Duurzaamheid Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×