(Impressie: BoschSlabbers Landschapsarchitecten)

Definitieve inrichting parkstrook naast de Tjalmaweg

Nog tot aan de zomer werkt de provincie Zuid-Holland aan de voltooiing van de parkstrook ten noorden van de nieuwe Tjalmaweg. Langs dat deel van de RijnlandRoute kan straks  worden gewandeld en gefietst. Ook komt er ruimte van ontmoeting en voor kinderen om te spelen. De inrichting van de parkstrook langs de Tjalmaweg wordt deze zomer afgerond. In november volgt de aanplant van bomen, omdat de wortels van de bomen in de herfst beter aanslaan.

Overleg met omwonenden over de inrichtingsplannen voor de parkstrook heeft geleid tot de aanleg van een extra bosje ten behoeve van de biodiversiteit, avontuurlijke speelplekken voor kinderen, de upgrading van het voetpad en de aanplant grotere bomen. Voor kinderen komen er in de parkstrook onder andere stapstenen door het water, een spannend bospad, een klauterboom, een trekvlot, een jeu de boules spel en evenwichtsbalken.

De parkstrook is aangelegd als één parklandschap tussen de woningen en de Tjalmaweg. Er komen verschillende boomsoorten en speeltoestellen. Ecologische waarden worden volgens de provincie behouden en waar mogelijk verbeterd.

In de parkstrook gaat Boskalis na de zomer verder met de (voorbereidende) werkzaamheden voor de bouw van het Broekwegviaduct, als onderdeel van de Hoogwaardige Openbaar Vervoers R-net verbinding (HOV) tussen Leiden en Katwijk.

In het nieuw park krijgen voetgangers meer. Bijvoorbeeld doordat het water tussen de Tjalmaweg en de parkstrook nu onderdeel van het park wordt in plaats van een barrière.  Wandelaars en fietsers worden gescheiden. Dat moet een flinke verbetering voor wandelaars opleveren. Die liepen voorheen over de fietspaden. In de nieuwe situatie zijn er niet alleen meer wandelpaden, ze zijn ook geschikt gemaakt voor rolstoelen en kinderwagens. De bestaande bruggetjes voor voetgangers en fietsers zijn vervangen door vier bruggen. Het fietspad door de parkstrook wordt onderdeel van de snelfietsroute tussen Leiden en de kust, diverse fietspaden van en naar de wijk sluiten hier op aan.

Ecosysteem
In de parkstrook is bij de keuze voor nieuwe bomen, struiken, hagen en grassen rekening gehouden met soorten die voor vogels, bijen, vlinders en insecten aantrekkelijk zijn. Een groot deel van de parkstrook is ingezaaid met een bloemrijk kruidenmengsel en vier insectenhotels zorgen voor een duurzaam ecosysteem. De afwerking van de oevers van de watergangen is zoveel mogelijk afgestemd op planten en dieren die daar groeien en leven. Ook is rekening gehouden met de veiligheid van spelende kinderen.

Ook buiten de parkstrook komen er bomen en struiken. Zoals bij de nieuwe ongelijkvloerse aansluitingen Valkenburg-Oost en West. In totaal worden er ruim vijfhonderd nieuwe bomen en meer dan 5.500 struiken aangeplant. Langs de wanden en geluidsschermen van de verdiepte ligging zijn eerder al 38.000 klim- en hangplanten geplant. Die zorgen voor een groen aanzicht van de twee kilometer lange, deels verdiepte, Tjalmaweg.

Leiden Regio RijnlandRoute


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×