De centrale aan de Langegracht. (Foto: Chris de Waard)

Gemeente maant Uniper tot spoed bij verduurzaming energiecentrale

“Uniper is tot nu toe onduidelijk geweest over hun verduurzamingsplannen van de centrale aan de Langegracht.” Dat schrijft wethouder Yvonne van Delft in een brief aan de Leidse gemeenteraad. De gemeente doet nu een dringende oproep aan Uniper om hun plannen met de gemeente te delen. “Op deze manier willen we helderheid krijgen over de bijdrage die de Uniper-centrale kan leveren aan het duurzame energiesysteem van de toekomst.”

Het college maakt ambitieus werk van de warmtetransitie die volgens Van Delft een van de grootste uitdagingen voor de duurzame toekomst van Nederland en Leiden is. “Als concrete plannen van uw bedrijf op tafel liggen kunnen we deze meenemen in de beleidsvorming. Anders zijn wij genoodzaakt de warmtetransitie vorm te geven zonder rekening te houden met een mogelijke duurzame rol van de Uniper-centrale.”

De afgelopen tijd heeft de energiewethouder verschillende gesprekken met Uniper gevoerd over de verduurzaming van de centrale. Een maand geleden heeft Uniper beloofd om binnen twee á drie maanden de plannen voor de Leidse centrale klaar te hebben. Van Delft nodigt het bedrijf nu nadrukkelijk uit om boter bij de vis te leveren. “Graag verken ik nog voor het zomerreces met u de plannen en mogelijkheden tijdens een bestuurlijk overleg op 27 juni aanstaande.”

De gemeente zit Uniper al sinds augustus vorig jaar achter de vodden om zo snel mogelijk de plannen bekend te maken voor een duurzame energiecentrale. Ook het Leids Burgerberaad Energietransitie heeft eind vorig jaar opgeroepen tot een grondige verduurzaming van de energiecentrale om schone energie aan de stad te leveren. “Ik ben zeer benieuwd naar uw plannen, ook omdat uit meerdere lokale en regionale studies blijkt dat wij alle duurzame warmtebronnen nodig hebben voor een duurzame warmtevoorziening voor Leiden en omgeving. Bovendien hebben uw plannen effect op diverse andere maatschappelijke ontwikkelingen, zoals netcongestie.”

De Uniper-centrale aan de Langegracht levert in Leiden in ieder geval nog tot in 2026 warmte aan ruim tienduizend huishoudens en bedrijven.

Duurzaamheid Leiden Politiek


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×