Het Leiderdorps college. (Foto: Gemeente Leiderdorp)

Taakverdeling Leiderdorps college aangepast

Het Leiderdorpse college van burgemeester en wethouders heeft de onderlinge portefeuilleverdeling aangepast. Het college denkt dat de nieuwe verdeling beter aansluit bij de doelstellingen uit het coalitieakkoord dat na de gemeenteraadsverkiezingen werd gesloten tussen de Lokale Partij Leiderdorp, PvdA-GroenLinks en het CDA.

Bij de gewijzigde portefeuilleverdeling is gezocht naar een logische aansluiting bij de bestaande portefeuilles. Het onderwerp ‘Opvang bijzondere doelgroepen’ is nu ondergebracht bij wethouder Gebke van Gaal. Dit onderwerp was eerder nog niet als zodanig benoemd.

‘Duurzaamheid’ verhuist van wethouder Van Gaal naar de portefeuille van wethouder Herman Romeijn. Daarmee ontstaat volgens de gemeente Leiderdorp een logische koppeling met het verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed dat al in de portefeuille van Romeijn zat. Het onderwerp ‘Warmte- en energietransitie’ blijft bij wethouder Van Gaal en het evenementenbeleid valt voortaan onder wethouder Romeijn. Dit onderwerp was eerder nog niet bij iemand belegd.

De Spanjaardsbrug is ondergebracht in de portefeuille van wethouder Binnendijk. Dit onderwerp was eerder nog niet verdeeld, maar heeft een nauw verband met de ontwikkeling van de Leidse Ring-Noord, dat al in de portefeuille van wethouder Binnendijk zat.

Leiderdorp Politiek


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×