Het gemeentehuis in Leiderdorp. (Archieffoto)

Leiderdorp zet leefstijlakkoord op touw

Om een gezonde leefstijl en leefomgeving voor iedereen makkelijk en toegankelijk te maken, ondertekent de gemeente Leiderdorp samen met een aantal partners een zogenoemd leefstijlakkoord. In het akkoord, getiteld ‘Levend Leiderdorp’, worden zes verschillende leefstijlthema’s besproken.

De organisaties die het zojuist verschenen leefstijlakkoord hebben opgesteld en het als eerste ondertekenen zijn Incluzio Leiderdorp, Sportakkoord Leiderdorp, Zorg Leiderdorp, GEZ de Florijn, Cultuurplatform Leiderdorp, JES Rijnland, Hecht/GGD Hollands Midden en de gemeente Leiderdorp.

Een van de belangrijkste eigenschappen van deze samenwerking is dat verschillende thema’s die met elkaar in verband staan tegelijkertijd worden aangekaart. “Het gaat een stap verder dan alleen preventie en verbindt domeinen zoals sport, armoedebestrijding en leefomgeving makkelijker aan elkaar”, aldus Wethouder Daan Binnendijk.

Partnernetwerk
Organisaties die meedoen krijgen een partnerpakket met promotiematerialen. Ook worden ze lid van een online community waarin ze updates kunnen delen en vraagstukken bespreken. Het is de bedoeling om het aantal samenwerkende partijen na ondertekening van het akkoord verder uit te breiden. Het leefstijlakkoord is zodoende een ‘levend partnernetwerk’ dat gebouwd is om verder te groeien. Het biedt verschillende organisaties de mogelijkheid om kennis en ervaringen met elkaar te delen en zodoende tot betere ideeën te komen.

De zes leefstijlthema’s die in het akkoord voorbijkomen zijn: gezond voedingspatroon, bewegen en sport, gezonde leefomgeving, mentale gezondheid, armoedebestrijding en gelijke kansen creëren en zingeving en sociale contacten. De partners van het leefstijlakkoord benaderen deze thema’s vanuit de principes van positieve gezondheid en de blue zones.

Niet-ziek-zijn
Het begrip positieve gezondheid verwijst, kort gezegd, naar het idee dat gezondheid meer is dan niet-ziek-zijn. Dat het niet alleen gaat om lichamelijke gezondheid, maar over wat ons veerkracht geeft. De blue zones verwijzen naar vijf plekken waar men langer en gezonder leeft dan elders in de wereld. Om precies te zijn: Sardinië (Italië), Okinawa (Japan), Loma Linda (Californië), Nicoya (Costa Rica) en Ikaria (Griekenland). Deze vijf plekken bezitten negen gemeenschappelijk kenmerken, zo bleek uit verschillende interviews en onderzoeken. Het leefstijlakkoord verwijst dus naar deze kenmerken.

Voor het leefstijlakkoord is Jorrit Smit, van het sportadviesbureau NMC Bright, aangesteld als aanjager. Organisaties die willen meedoen met het akkoord, of die willen onderzoeken of het wat voor hen is, kunnen contact met Smit opnemen via jorrit@nmcbright.nl.

Het leefstijlakkoord, ‘Levend Leiderdorp’, is hier te vinden.

Leiderdorp Politiek


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×