Ook de gemeente Leiderdorp ziet toekomst in een regionaal warmtebedrijf. (Foto: Marc Wonnink)

Gemeenten doen onderzoek naar regionaal warmtebedrijf

De gemeente Leiderdorp verkent, samen met Katwijk, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude, de mogelijkheden van een regionaal warmtebedrijf. De gemeenten streven naar een duurzamere toekomst door middel van een gemeenschappelijk warmte-initiatief.

Deze samenwerking, bekend als het Warmte Leidse Regio (WLR) programma, werd voor het eerst opgezet in 2021 en is onlangs verlengd tot 2027 na goedkeuring door de betrokken gemeenteraden.

Het doel van WLR is het ontwikkelen van een Open Regionaal Energiesysteem (ORES) dat duurzaamheid, betaalbaarheid, en betrouwbaarheid garandeert. De oprichting van een publiek warmtebedrijf is volgens het college nodig om grootschalige warmtebronnen zoals geothermie en restwarmte beter te gebruiken. Deze aanpak is nodig om de infrastructuur voor warmtedistributie op regionaal niveau uit te rollen.

Een regionaal Bestuurlijk Overleg, bestaande uit de wethouders van de deelnemende gemeenten, heeft opdracht gegeven om een verkenning te starten voor dit warmtebedrijf. Belangrijke beslissingen zullen worden voorgelegd aan de gemeenteraad voor definitieve besluitvorming. Verwacht wordt dat de resultaten van de Verkenningsfase eind 2024 zullen worden gepresenteerd.

Duurzaamheid Leiderdorp Nieuws Politiek


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×