De aangetroffen waterput met hergebruikte bakstenen bij opgraving Kerkstraat 11. (Foto: Gemeente Wassenaar)

Opgraving aan Kerkstraat afgerond

Tijdens de sloop van de fundering van het pand aan Kerkstraat 11 in Wassenaar, zijn onder archeologische begeleiding vroege muurresten en grondsporen gevonden. Na verdere opgravingen zijn verschillende archeologische resten gevonden.

Achter de voorgevel is een waterpunt gevonden, waarvan de bakstenen uit de 17e eeuw zijn hergebruikt. ook werden delen van een keldertje met plavuizen vloertje, aardewerkfragmenten en een 20e-eeuwse beerput aangetroffen. Er zijn ook grondsporen gevonden.

De Historische Vereniging Oud-Wassenaer heeft een archiefonderzoek beschikbaar gesteld aan de archeologen. Op de kaart van Wassenaar uit het jaar 1615 staat nog geen huis op dit perceel getekend. Uit transport- en belastingregisters in het archief is het toch aannemelijk dat al vanaf het jaar 1604 een ‘huijsje en erve’ aanwezig was.

Wethouder Erfgoed, Ronald Zoutendijk, is nauw betrokken bij de archeologische vondst in Wassenaar: “Met veel belangstelling heb ik de opgraving aan de Kerstraat 11 gevolgd. De vondsten en sporen zijn een aanvulling op de kennis die we hadden over onze (verre) voorouders en toont de meerwaarde van het archeologisch onderzoek.”

Wassenaar


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×