PvdA grootste ondanks verlies

De Partij van de Arbeid is onder leiding van Ron Hillebrand opnieuw de grootste partij in Leiden geworden. De PvdA verloor weliswaar een zetel en daalde naar acht zetels, maar de VVD deed het nog een stuk slechter en zakte weg van negen naar zeven zetels. GroenLinks bleef gelijk met zes zetels, D66 steeg van vier naar vijf, geheel tegen de landelijke trend in. Voortzetting van het huidige college is met deze uitslag niet alleen zonder meer mogelijk, maar ook zeer waarschijnlijk, gezien de reacties van de betrokken partijen.

De grootste oppositiepartij het CDA won een zetel en eindigt nu op vijf zetels. Getalsmatig is de door de Christendemocraten gewenste coalitie met PvdA en VVD dus mogelijk. Die laatste twee hebben echter al openlijk uitgesproken verder te willen met GroenLinks en D66. De SP bleef met drie zetels gelijk. Dat beeld is echter wat vertekend. Vier jaar geleden haalde de SP nog vijf zetels, na een afsplitsing gingen er deze raadsperiode twee naar Leefbaar Leiden, dat nu zelfstandig ook drie zetels haalt. De ChristenUnie en LWG/De Groenen behouden elk hun ene zetel. www.test.nl

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×