Bezwaar maken via internet

Het hoogheemraadschap van Rijnland doet een proef met de belastingcampagne van dit jaar. Belastingplichtigen kunnen per e-mail een bezwaar indienen tegen de waterschapsaanslag verontreinigingsheffing en ingezetenenomslag. Ook kunnen zij een verzoek doen om vermindering van de aanslag.

De proef is alleen voor gebruikers van woonruimte. Aan deze groep worden jaarlijks ruim 500.000 aanslagbiljetten gezonden. Eind van het jaar beslist Rijnland of de nieuwe werkwijze ingevoerd wordt voor alle belastingplichtigen. Dat zijn er ruim 900.000. De proef wordt gevolgd door andere overheden die in Nederland belasting heffen. Op de internetsite van Rijnland zijn standaardformulieren beschikbaar voor het maken van bezwaar tegen Rijnlands belastingaanslag of het indienen van een verzoek om vermindering van het bedrag van de aanslag. Ook kan via internet een formulier voor het verzoek om kwijtschelding worden gebruikt en kan een belastingplichtige via een rekenprogramma zelf beoordelen of het verzoek om kwijtschelding zinvol is. Het echte verzoek kan niet per e-mail omdat diverse bewijsstukken moeten worden meegezonden. Al 150 belastingplichtigen hebben van de service gebruik gemaakt.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×