Jan van Hout penning voor Arnold van der Ree

Cultuurambtenaar Arnold van der Ree is dinsdagmiddag onderscheiden met de gemeentelijke Jan van Houtpenning. De penning wordt toegekend aan ambtenaren die zich gedurende lange tijd hebben onderscheiden door bijzondere toewijding aan hun taak. De erepenning werd overhandigd door wethouder Alexander Pechtold (Cultuur) tijdens de afscheidsreceptie, dinsdag in de Leidse Schouwburg. Arnold van der Ree verlaat de gemeentedienst; hij maakt gebruik van de FPU-regeling. Van der Ree trad in 1981 als beleidsambtenaar in dienst bij de toenmalige afdeling Cultuur van de Directie Sociaal Cultureel Werk.

Tot op heden heeft van der Ree zich met de totstandkoming van zeer vele grote projecten beziggehouden. Zo was hij nauw betrokken bij de verzelfstandiging van de Streekmuziekschool, het opzetten van managementcontracten met de Leidse Schouwburg, de Stadsgehoorzaal en de Openbare Bibliotheek. Ook de bouw van het Muziekverzamelgebouw, de oprichting van het Centrum Beeldende Kunst en Muziekhuis 123 konden mede door zijn inspanningen worden gerealiseerd. Hij was belangrijk adviseur bij de renovatie van de Schouwburg en van molen De Valk. Voor de schooljeugd ontwierp hij het programma Kunstzinnige Vorming. Het project waar hij het langst aan heeft gewerkt, het Schapenmonument bij de Groenoordhallen, zal binnenkort -na 20 jaar- worden gerealiseerd.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×