Een deel van de gebouwen van het oude slachthuis aan de Pasteurstraat overleefde de slopershamer. Deze panden worden geintegreerd in de nieuwe woonwijk die op die plek moet verrijzen.

Leiden vraagt 12 miljoen voor ontwikkeling Slachthuisterrein

De gemeente leiden vraagt 12 miljoen euro aan bij het ministerie van VROM om bijzondere ontwikkelingen bij de inrichting van het EWR/Slachthuisterrein mogelijk te maken. Het gaat daarbij vooral om het stimuleren van de mogelijkheden voor particuliere opdrachtgevers om een woning te laten bouwen in dit deel van Leiden Noord. Doel van het project is een woonmilieu te ontwikkelen in Leiden Noord dat goed aansluit bij de woonwensen die er leven. Pas begin volgend jaar wordt duidelijk of Leiden het geld ook daadwerkelijk krijgt.

De gemeente vindt dat dit een belangrijke bijdrage kan leveren aan de versterking van de sociale structuur in dit deel van de stad. Stedelijke ontwikkelingen als particulier opdrachtgeverschap voor nieuwbouw, het realiseren van ondergrondse parkeervoorzieningen en bergingen moeten het mogelijk maken om het EWR/Slachthuisterrein `op maat` in te richten. Er wordt gestreefd naar een intensief gebruik van de ruimte in combinatie met hoogwaardige groenvoorzieningen en het behoud van cultuurhistorische elementen zoals onderdelen van het voormalige slachthuis.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×