Het `hoofdkwartier` van Eurodusnie aan de Boerhaavelaan.

Eurodusnie over moord op Fortuyn

Na de moord op Pim Fortuyn kreeg Eurodusnie talloze vragen van de media. Het in Leiden gevestigde `anarchistisch collectief` is daarom vandaag met een verklaring gekomen. We geven deze integraal weer.

Verklaring anarchistisch collectief Eurodusnie n.a.v. dood Fortuyn 1. Wij zien geen enkele reden ons te distantiëren van de moord op Pim Fortuyn. Wij voelen ons op geen enkele wijze, direct of indirect, schuldig of (mede)verantwoordelijk voor deze gebeurtenis, noch voor het creëren van een sfeer waarin iemand op het idee kon komen Fortuyn te vermoorden. Eurodusnie strijdt op diverse manieren en met verschillende middelen voor een grenzeloze wereld waarin solidariteit en directe democratie belangrijke waarden zijn. Politieke moord – mocht dit het geval zijn geweest – hoort niet tot onze middelen. Dat bepaalde individuen dit wel als een legitiem middel beschouwen, zien wij niet als onze zaak. 2. Wij verwerpen de theorie die de laatste dagen aan populariteit wint, die stelt dat linkse en/of activistische groepen een sfeer van haat en “demonisering” hebben gecreeërd waarin deze moord mogelijk werd. Mensen die deze theorie verkondigen doen niets anders dan het meewerken aan criminalisering en stigmatisering van activisten. Zo is het gooien van taarten ineens gebombardeerd tot een van haat doordrongen daad die de inleiding is geweest voor de fatale pistoolschoten. In alle emotie dreigen veel mensen elk gevoel voor verhouding te verliezen. Mensen die ook maar enig verband durven te leggen tussen het gooien van een taart en het afschieten van een kogel, moeten zich dringend eens laten nakijken. 3. Wij zijn verbaasd over de mildheid en sympathie waarmee na de tragische dood van Fortuyn door het grootste deel van de media en politici wordt gesproken over diens politieke ideeën. Zijn opvattingen over onder meer migratie, gezondheidszorg, sociale zekerheid en de islamitische cultuur blijven even abject als voor zijn dood. Deze ideeën leven voort in de Lijst Pim Fortuyn, maar ook in andere partijen. Bestrijding van deze ideeën blijft volgens ons noodzakelijk. 4. Wij constateren dat de moord op Fortuyn de heersende verrechtsing en het schaamteloze populisme van de laatste tijd enkel hebben aangewakkerd. Ook om deze reden hebben wij geen enkel begrip voor de moord op Fortuyn. Volstrekt onterecht dreigt Fortuyn uit te groeien tot een soort politieke heilige. Fortuyn echter was een rechtse populist die – inderdaad met een grote “openheid” en zonder “blad voor de mond” – onverdraagzame ideeën over migranten en met name de islam heeft verspreid. Wij vinden het tragisch dat Fortuyn op deze manier aan zijn einde is gekomen; onze afkeer van zijn politieke ideeën blijft onveranderd. 5. Wij spreken onze solidariteit uit met de Vereniging Milieu Offensief, die thans onterecht gecriminaliseerd wordt omdat één medewerker verdacht wordt van de moord op Fortuyn. Het is onzinnig om een hele organisatie, en laat staan een hele sociale beweging, in een kwaad daglicht te stellen vanwege de daad van één persoon, waarvan de motieven nog niet eens bekend zijn. Anarchistisch collectief Eurodusnie 8 mei 2002 – //www.eurodusnie.nl

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×