Symposium over discriminatieverbod

Morgen, dinsdag 4 juni, wordt er bij de Universiteit Leiden een symposium gehouden over het discriminatieverbod. Het verbod van discriminatie is een zeer actueel thema, niet alleen in juridische kringen, maar ook in breder maartschappelijk verband. De status van artikel 1 van de Grondwet was een item tijdens de verkiezingscampagne. Het symposium wordt gehouden ter gelegenheid van de afsluiting van het Cleveringa-hoogleraarschap van prof. mr. Theo van Boven.

Hoe functioneren de nationale en internationale mechanismen ter bestrijding van discrimina-tie? Voldoen die mechanismen? Hoe verhoudt het discriminatieverbod zich tot andere grond-rechten, zoals de vrijheid van meningsuiting, de godsdienstvrijheid en de verenigingsvrij-heid? Welke status heeft artikel 1 van de Grondwet binnen de Nederlandse constitutionele orde? Kan het discriminatieverbod strafrechtelijk worden afgedwongen? Deze vragen staan centraal. Programma: – 11.30 uur: Opening door prof. dr. R.A. Lawson – 11.40 uur: Het discriminatieverbod in internationaal perspectief prof. dr. Th. Van Boven, Cleveringahoogleraar. Referent: Dr. I. Boerefijn, Studie- en In-formatiecentrum Mensenrechten, Utrecht – 13.30 uur: De relatie met andere grondrechten Prof. mr. E.A. Alkema, Staats- en Bestuursrecht Universiteit Leiden. Referent: Mr. A.J.Th. Woltjer, Staats- en Bestuursrecht Universiteit Utrecht – 14.15 uur: Discriminatie en de Algemene Wet Gelijke Behandeling en de Commissie Gelijke Behandeling Prof. dr. J. Goldtschmidt, Vz. Commissie Gelijke Behandeling en hoogleraar Gelijkheid en diversiteit in het Recht, Universiteit Leiden. Referent: Mr. P. Rodriguez, Anne Frank Stichting – 15.00 uur: Strafrechtelijke afdwinging van het discriminatieverbod: vervolgingsbeleid en praktijkproblemen Mr. A. Mattijssen, Landelijk Expertisecentrum Discriminatie van het Openbaar Ministe-rie. Referent: Mw. J.M. Silversmith, Meldpunt Discriminatie Amsterdam – 15.45 uur: Paneldiscussie o.l.v. Mr. H. Fermina, Directeur Landelijk Bureau ter bestrij-ding van Rassendiscriminatie

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×