Veiligheid rond station verbeterd

In enkele maanden tijd is de veiligheid en leefbaarheid in en rond het NS station Leiden Centraal met sprongen vooruit gegaan. Dat is de mening van ondernemers die in het station een winkelbedrijf hebben. De verbetering is het resultaat van intensief toezicht door de politie.

Gegevens uit de laatste Veiligheidsmonitor gaven aanleiding voor het intensieve toezicht. In deze monitor gaf 45% aan zich in en rond het station wel eens onveilig te voelen. De noodzaak van een aanpak werd ook door de politieregistraties bevestigd. In en rond het staiton werden onder andere veel zakken gerold, winkeldiefstallen, fietsdiefstallen en diefstal van bagage gepleegd. Op het parkeerterrein langs de Morssingel werden auto’s opengebroken. Maar een belangrijk deel van de overlast bestond ook uit het rondhangen van (groepen van) mensen. Sommigen van hen gebruikten openlijk alcohol of drugs. NS station Leiden Centraal is wat betreft het aantal reizigers dat op een gemiddelde werkdag van het station gebruik maakt met 51.000 reizigers het vijfde station van Nederland. Politie-inzet In de periode van februari tot en met mei heeft politieteam Midden van district Leiden-Voorschoten in de dag- en avonddiensten minimaal twee agenten voor het project ingezet. Dan weer surveilleerde een koppel te voet door het stationsgebied, een andere keer waren het bikers die toezicht hielden. Uiteraard werd na het constateren van strafbare feiten proces-verbaal opgemaakt. Naast het houden van toezicht traden deze agenten ook op tegen personen die zich zonder doel in en rond het station ophielden. In vier maanden tijd werden 107 personen aangehouden voor uiteenlopende strafbare feiten, varierend van zakkenrollen, tot het handelen in verdovende middelen. Aan 17 personen werd tijdelijk de toegang tot het station ontzegd. Partners Naast Politie Hollands Midden dragen ook anderen bij aan een voor reizigers prettig en leefbaar stationsgebied. De Spoorwegpolitie van het Korps Landelijke PolitieDiensten (KLPD) zal blijvend toezicht houden op zakkenrollers op het station en in de treinen. NS Stationsbeheer gaat een deel van het toezicht door de politie overnemen door het inzetten van beveiligingsmedewerkers en NS Reizigers zal regelmatig in- en uitgangscontroles blijven uitvoeren.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×