Moskee ook voor Hollanders

Afgelopen zondag zijn de Leidse Marokkaanse organisaties bijeengekomen om te praten over de beeldvorming over de Nederlandse moslims. Dit naar aanleiding van negatieve berichtgeving in de media van de afgelopen tijd. De Marokkaanse organisaties vinden het enorm jammer hoe de Nederlandse samenleving zich ontwikkelt, maar zien in de confrontatie ook een kans om elkaar beter te leren kennen: “Een gezonde samenleving met verschillende achtergronden vereist veel geduld en een goede dialoog”. De organisaties zijn ervan overtuigd dat de dialoog dicht bij huis gevoerd moet worden. Op wijkniveau en op scholen. De Nederlandse grondwet moet daarbij als uitgangspunt worden genomen.

Vergeleken bij de vier grote steden, gaat het in Leiden relatief goed. Wel signaleren de Marokkaanse organisaties dat er nog te weinig kennis van elkaars cultuur is en daar moet hard aan gewerkt worden. De afgelopen jaren hebben heel wat Leidse migrantenorganisaties initiatieven genomen om hun achtergronden bekend te maken. Dit zal voorgezet en gestimuleerd moeten worden. De ambities die het stadsbestuur in haar programma aangeeft om de multiculturele samenleving op peil te houden, worden volledig ondersteund en zullen de komende jaren kritisch gevolgd worden. De Marokkaanse organisaties zullen daarom op korte termijn het college van Burgermeester en Wethouders uitnodigen voor een gesprek.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×