Noor van der Vlist aangesteld als raadsgriffier

Noor van der Vlist is woensdag aangesteld als raadsgriffier bij de gemeente Leiden. Uit 66 sollicitaties werd deze vertrouweling van de Leidse gemeentepolitiek gewogen en zwaar genoeg bevonden. Van der Vlist koost bewust voor de externe solliciatieprocedure. Burgemeester Lemstra schorste de raadsvergadering direct na de bekendmaking voor een twee minuten durende kus-pauze, waarin de nieuwe raadsgriffier (in raadskringen al griffeuse gedoopt) met felicitaties overladen werd.

Noor van der Vlist is momenteel loco-secretaris en hoofd van de afdeling Bestuurssecretariaat van de gemeente Leiden. Zij werkt sinds 1 maart 1971 bij de gemeente Leiden in verschillende functies op het terrein van de bestuursondersteuning. Zo was zij de eerste full-time secretaresse van een wethouder en de eerste bestuursadviseur van een wethouder. In 1990 werd zij loco-secretaris en daarmee verantwoordelijk voor de bestuurlijke ondersteuning van het college van Burgemeester en Wethouders. Na de gemeentelijke reorganisatie in 1993 werd zij tevens hoofd van de afdeling Bestuursondersteuning. Volgens een eerder gemaakte afspraak is deze voordracht te beschouwen als een bindende voordracht aan het college van Burgemeester en Wethouders. In de vergadering van 15 juli a.s. zal het College tot de formele benoeming van mevrouw Van der Vlist overgaan.

Advertentie

Leiden noorvlist


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×