Burgemeester 100e lid Business Club Leiden

De Business Club Leiden (BCL) heeft het maximumaantal van 99 leden bereikt. De BCL is voortgekomen uit de vroegere ondernemersclub `Club 50` en stelde het maximumaantal leden op 99 plus 1; de burgemeester. Deze zou als 100ste lid toe moeten treden. Dat moment is nu dus bereikt. Het is nog niet bekend of waarnemer Lemstra daarvoor wordt gevraagd of dat de BCL wacht tot Leiden in februari 2003 weer een eigen burgervader of -moeder heeft. “De huidige interim burgemeester Wolter Lemstra, ligt in zeer korte tijd goed bij de bevolking en het bedrijfsleven. Het estafette lidmaatschap kan aan Lemstra worden aangeboden, maar er kan ook worden gewacht tot de nieuwe definitieve burgervader zal zijn gekozen”, aldus de BCL.

Overigens is het bereikte maximumaantal leden niet voor alle BCL-lers een hard gegeven. Zo vinden Michel Verplancke en Frank Kluivers van de JOL (Jonge Ondernemers Leiden) “een groter aantal juist beter voor het netwerk”. Bovendien zullen de clubavonden dan zeker “verassend en interessant druk zijn”. Een verruiming van het aantal leden, zoals twee jaar geleden, zal echter niet zonder slag of stoot gaan. Een groot aantal leden vindt dat 100 al ruim voldoende is. “Het gevaar bestaat dat de club door een groter aantal leden nog verder uit elkaar zal groeien”, zo menen oudgedienden van Club 50, Piet Nieuwenburg en Hans Verver. Het bestuur van de BCL heeft nog geen standpunt ingenomen, maar wijst alvast op een practisch probleem, als de ondernemersclub verder wordt uitgebreid: de accommodatiekeuze. De club komt nu bijeen in het Koetshuis en met de 40 tot 60 bezoekers die er op een gemiddelde clubavond komen is die ruimte nu al aan de krappe kant.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×